STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / MIKOŁAJKI W DOMU SAMOTNEJ MATKI W WADOWICACH

Mikołajki w Domu Samotnej Matki w Wadowicach

- Módlmy się za ten Dom, za dzieci, ich matki, posługujące siostry i wszystkich, którzy swoją miłością i wrażliwością sprawiają, że staje się on znakiem prawdziwej nadziei dla świata. - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w Domu Samotnej Matki im. Emilii Wojtyłowej w Wadowicach. Po Eucharystii, arcybiskup oglądał jasełka, które przygotowały mieszkanki Domu i ich dzieci.

Mikołajki w Domu Samotnej Matki w Wadowicach

Metropolitę przywitał dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej, ks. dr Paweł Gałuszka, który poprosił o modlitwę i przypomniał, że matka odgrywa w życiu człowieka bardzo ważną rolę.

W wygłoszonej homilii, arcybiskup podkreślił, że czas Adwentu jest szczególnym okresem w roku liturgicznym, w którym oczekuje się nadejścia Pana. W noc Bożego Narodzenia słychać śpiew aniołów, radujących się cudem wcielenia: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”. Metropolita, odwołując się do myśli św. Ireneusza, zaznaczył, że chwała Boża najpełniej objawia się w drugim człowieku.
– Jeżeli śpiewamy hymn Bogu, to chcemy złożyć ten hymn wdzięczności i uwielbienia również temu przejawowi Bożej chwały, jakim jest ludzkie życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Człowiek swoim istnieniem potwierdza to, że jest Bóg, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo.

Z chwałą oddawaną Bogu łączy się troska o bliźniego. Przejawem zainteresowania drugim człowiekiem jest wadowicki Dom Samotnej Matki, założony w 1994 roku, czyli w czasie, w którym Kościół powszechny przeżywał Rok Rodziny.
– Już wtedy rodzina była zagrożona (…) Papież, zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakim jest rozpad tej podstawowej struktury społecznej, rodziny, ogłosił Rok Rodziny i cieszył się, że realną odpowiedzią na jego wezwanie było powstanie tego Domu w jego rodzinnych Wadowicach. – mówił na zakończenie.

Siostry Albertynki podziękowały arcybiskupowi za modlitwę i podzieliły się refleksją na temat domu, w którym oprócz miłości i czułości, musi znaleźć się miejsce na wspólne przeżywanie trosk i smutków.

Dom Samotnej Matki w Wadowicach powstał z inicjatywy św. Jana Pawła II oraz kardynała Franciszka Macharskiego. Został poświęcony w 1994 roku. Opiekę nad nim sprawuje Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej oraz Zgromadzenie Sióstr Albertynek. Celem jego działalności jest ochrona macierzyństwa oraz wszechstronna pomoc matce i dziecku. Dom Samotnej Matki niemal w całości utrzymuje Kuria Metropolitalna w Krakowie.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Św. Mikołaj w Domu Samotnej Matki w Wadowicach | Abp Marek Jędraszewski, 7.12.2018

ZOBACZ TAKŻE