STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / MIŁOŚĆ I PRAWDA NADZIEJĄ DLA POLSKI

Miłość i prawda nadzieją dla Polski

- Prawda musi być głoszona w miłości. Miłość musi być odniesiona do zasad obiektywnej prawdy. - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z udziałem „Fundacji Vis Veritatis”, sprawowanej w Kaplicy Seminaryjnej Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Krakowie.

Miłość i prawda nadzieją dla Polski

Arcybiskup w homilii zwrócił uwagę na postawę św. Pawła, który pisząc, odczytany podczas dzisiejszej liturgii słowa List do Filipian, prosił o zachowanie jedności i budowanie wspólnego dobra. Apostoł Narodów apelował o pokorę i solidarność. Metropolita nawiązał do Ewangelii i do bezinteresownej miłości bliźniego.
– Każdy czyn dobroci ma wartość nieprzemijającą. On zostanie i będzie szczególnym argumentem w chwili spotkania z Najwyższym i Sprawiedliwym Sędzią.

Nauczanie świętego Pawła można odnieść nie tylko do Kościoła, ale również do życia społecznego i obywatelskiego. Należy unikać własnej chwały i być wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka. Współczesny świat zagłusza wartości moralne, popychając jednostki w kierunku egoizmu i skupienia się tylko na własnych potrzebach. Nawiązując do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, metropolita przytoczył gorzkie słowa sienkiewiczowskiego Zagłoby. Szlachcic porównał Polskę do sukna, z którego każdy chce wydrzeć jak najwięcej dla siebie. Arcybiskup przestrzegał przed prywatą i usunięciem obiektywnego porządku praw moralnych. Dodał, że każdy z nas jest odpowiedzialny za przyszły kształt Ojczyzny.

Metropolita przypomniał poemat Karola Wojtyły „Myśląc Ojczyzna”, w którym papież pisał, że niewola i rozbiory Polski najlepiej oceniły złotą wolność szlachecką. Ojciec Święty zaznaczał, że wolność mierzy się jej ceną.
– Przesłanie, wynikające z tego poematu jest skierowane do sumień. Im więcej będzie ludzi prawego sumienia, tym bardziej prawy będzie naród.

Na zakończenie, arcybiskup zaznaczył, że konieczny jest powrót do prawdy i połączonej z nią miłości.
– Prawda musi być głoszona w miłości. Miłość musi być odniesiona do zasad obiektywnej prawdy. Wtedy odnajdujemy fundament dla naszych działań, naszego sposobu myślenia i postępowania, a także znajdujemy nadzieję dla Polski.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Msza św. z udziałem Fundacji Vis Veritatis | Abp Marek Jędraszewski, 5.11.2018

ZOBACZ TAKŻE