STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / MIŁOSIERDZIE DROGĄ DO ŚWIĘTOŚCI. 135. ROCZNICA URODZIN SŁUGI BOŻEGO O. ANZELMA MACIEJA GĄDKA

Miłosierdzie drogą do świętości. 135. rocznica urodzin Sługi Bożego o. Anzelma Macieja Gądka

W kościele p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Niegowici – w rodzinnej parafii Sługi Bożego o. Anzelma Macieja Gądka, karmelity bosego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, świętowano jego 135 urodziny. Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup Jan Zając.

Miłosierdzie drogą do świętości. 135. rocznica urodzin Sługi Bożego o. Anzelma Macieja Gądka

Msza św. sprawowana była w intencji dziękczynnej – za świadectwo życia o. Anzelma oraz o łaskę jego rychłej beatyfikacji. Przybyłych gości przywitał proboszcz – ks. Paweł Sukiennik.

W homilii, biskup Jan Zając przypomniał, że w tym niezwykłym miejscu zaczęła się droga do świętości dwóch wspaniałych postaci: młodego kapłana Karola Wojtyły i o. Anzelma.
– Właśnie tutaj, Chrystus Pan, wprowadza nas w kolejny etap naszej drogi ku świętości. To trudna droga.

Biskup odwołał się do słów dzisiejszej Ewangelii i podkreślił, że obowiązkiem każdego chrześcijanina jest postępowanie w oparciu o Przykazania Miłości.
– Mamy skłonność postępować jak poganie (…) Tymczasem miłość nie szuka swego. Mamy kochać, niczego się za to nie spodziewając. Miłość daje udział w życiu Najwyższego Pana.

Kaznodzieja zwrócił uwagę na konieczność przyjęcia rzetelnej postawy miłości, która z nieprzyjaciela czyni brata, a z życia – dar dla bliźnich. Przypomniał historię zawartą w dzisiejszym pierwszym czytaniu, w którym jest mowa o miłosierdziu Dawida względem prześladującego go Saula.
– Aby odpowiedzieć dobrem na zło, trzeba mieć w sobie ogromną siłę. Człowiek nie ma takich duchowych zasobów. Do takiej miłości musi czerpać siłę od samego Boga, bo z Nim wszystko jest możliwe.

Kończąc homilię, biskup Jan zauważył, że przykład świętości o. Anzelma polega na tym, że rozpoznając drogę dziecięctwa Bożego, zamienił ją na drogę swojego życia.
– Dziecięctwo jest mocą, nie słabością. Jest objawieniem obecności w duszach Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dziecię Boże, Słowo, które stało się ciałem, to tajemnica miłości Boga.

Siostry podziękowały biskupowi za jego obecność, przewodniczenie Eucharystii, a także za słowa zachęty w dążeniu do świętości. Dodały, że w życiu św. Anzelma widzą przykład współpracy z łaską Bożą. Po Eucharystii goście zwiedzili zrekonstruowany dom rodzinny o. Anzelma w pobliskich Marszowicach.

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zostało założone na początku XX wieku przez o. Anzelma Gądka OCD i matkę Teresę Kierocińską. Patronką Zgromadzenia jest św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a hasłem jej słowa: „Niebem moim będzie czynić dobrze na ziemi”.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

135. rocznica urodzin o. Anzelma Gądka | Bp Jan Zając | Niegowić, 24.02.2019

ZOBACZ TAKŻE