STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / MODLITWA DZIĘKCZYNNA DZIEWIC KONSEKROWANYCH

Modlitwa dziękczynna dziewic konsekrowanych

We wtorek, 30 lipca, w kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie dziewice konsekrowane i kandydatki do Stanu Dziewic przeżywały dziękczynną modlitwę za dar Instrukcji na temat Ordo Virginum zatytułowanej „Ecclesiae Sponsae Imago”.
 

Niedawno ukazało się polskie tłumaczenie tego dokumentu, ogłoszonego przez Kongregację ds. Instytutów Żywego Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Opisuje on specyfikę tej drogi powołania do życia konsekrowanego, zadania tych osób w Kościele, a także drogę ich formacji.

W pierwszych zdaniach Instrukcji czytamy: „Obraz Kościoła Oblubienicy Chrystusa jest przedstawiony w Nowym Testamencie jako czytelna ikona objawiająca intymny charakter więzi, jaką Pan Jezus chciał ustanowić ze wspólnotą tych, którzy w Niego wierzą (Ef 5,23-32; Ap 19,7-9; 21,2-3,9). Od czasów apostolskich ten sposób wyrażenia misterium Kościoła znalazł swój niepowtarzalny wyraz w życiu niektórych kobiet, które, odpowiadając na charyzmat wzbudzony w nich przez Ducha Świętego, z oblubieńczą miłością oddają się Panu Jezusowi w dziewictwie, aby doświadczyć duchowej płodności intymnej relacji z Nim i ofiarują jej owoce Kościołowi i światu”.

Wiele kobiet słyszy dziś powołanie na tę drogę życia. Te zaś, które już na nią wkroczyły, dziękują Bogu za ukazanie piękna tego powołania całemu Kościołowi przez nową Instrukcję. Uczestniczki dziękczynnej modlitwy w kościele św. Marka spotkały się również na rozmowie, aby wzajemnie sobie pomagać we wprowadzaniu wskazań Instrukcji w swoje życie.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na ogólnopolskiej stronie internetowej: www.konsekrowane.org. Tam również zamówić wspomnianą Instrukcję. Informacje dotyczące archidiecezji krakowskiej znajdują się na stronie: www.diecezja.pl w zakładce „Moje powołanie”.

 

Ks. Stanisław Szczepaniec

ZOBACZ TAKŻE