STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / MSZE ŚW. ZA ŚP. KS. PRAŁATA ANDRZEJA FRYŹLEWICZA, KAPELANA KARD. FRANCISZKA MACHARSKIEGO

Msze św. za śp. ks. prałata Andrzeja Fryźlewicza, kapelana kard. Franciszka Macharskiego

20 czerwca w bazylice św. Franciszka w Krakowie i 29 czerwca w katedrze na Wawelu zostaną odprawione Msze św. za zmarłego 25 marca 2020 r. i pochowanego w rodzinnym Nowym Targu śp. ks. prałata Andrzeja Fryźlewicza, byłego długoletniego kapelana kard. Franciszka Macharskiego, kanonika Kapituły Metropolitalnej w Krakowie.
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, po ustaniu ograniczeń związanych ze stanem epidemii, Msze święte za śp. ks. prałata Andrzeja Fryźlewicza zostaną odprawione w sobotę 20 czerwca 2020 r. o godz. 16.30 w bazylice św. Franciszka w Krakowie oraz w poniedziałek 29 czerwca 2020 r. o godz. 17.30, w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła, w katedrze na Wawelu, przy biciu Dzwonu Zygmunt, zgodnie z tradycją pogrzebu kanoników Kapituły Metropolitalnej.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, w nadziei zmartwychwstania.

Śp. ks. prałat Andrzej Fryźlewicz zmarł 25 marca 2020 r. i został pochowany w rodzinnym Nowym Targu. Był długoletnim kapelanem kard. Franciszka Macharskiego, kanonikiem Kapituły Metropolitalnej w Krakowie, gorliwym kapłanem, przez wiele lat niosącym z Chrystusem krzyż cierpienia.

ZOBACZ TAKŻE