STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / „NA WAS ZAWSZE MOŻNA LICZYĆ”. 100-LECIE ZWIĄZKU PODHALAN

„Na was zawsze można liczyć”. 100-lecie Związku Podhalan

- Wasza obecność w tym wyjątkowym dla wszystkich Polaków miejscu jest wyrazem waszego patriotyzmu, waszej głębokiej więzi z ojczystym Domem, któremu na imię Polska. Jesteście z nią w doli i niedoli, na dobre i na złe. - mówił kardynał Stanisław Dziwisz w Katedrze na Wawelu podczas Mszy św. z okazji 100-lecia Związku Podhalan.

„Na was zawsze można liczyć”. 100-lecie Związku Podhalan

W homilii, kardynał nawiązując do Ewangelii, podkreślił, że sprawa zbawienia powinna być kluczową ideą w życiu każdego chrześcijanina.

– Miłość stanowi miarę, kryterium decydujące o naszym zbawieniu. Wiemy również, że prawdziwa miłość jest ofiarna, wymaga wyrzeczeń, wyzwalania się z egoizmu, w pewnym sensie umierania sobie, stanowi więc wąską bramę, „ciasne drzwi”, o których wspomina Jezus. I przez te drzwi musimy przejść.

Przypomniał początki powstania Związku Podhalan i bogatą historię organizacji, która u podstaw swojego istnienia położyła nacisk na patriotyzm i moralny poziom mieszkańców Ziem Górskich.

– Górale zawsze byli przywiązani do Ojczyzny, a powołanie przed stu laty do życia Związku Podhalan w Polsce służyło umacnianiu ich patriotyzmu. Dzisiaj, na progu drugiego stulecia Związku, naszym zadaniem i obowiązkiem jest troska o młode pokolenie górali, o jego wykształcenie i kulturę, by przejęło, umacniało i pomnażało wspaniale dziedzictwo ojców.

Kardynał zauważył, że Górale dużą wagę przykładają do wypełniania wypływających z Dekalogu zobowiązań, a wartości rodzinne stanowią istotny element ich życia, który scala ich kulturę, tradycję i obyczaje.

– Wartością jest dbanie o duchowy, gospodarczy i kulturalny rozwój Regionu. Wartością jest wspaniały górski krajobraz, należący do najpiękniejszych w Polsce, który trzeba zachować nieskażony dla następnych pokoleń. Ważna jest odpowiedzialna ekologia.

Związek Podhalan jednoznacznie zaznacza, że pozostaje w łączności z Kościołem katolickim. Kościół – głosząc ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa, wrósł w góralską kulturę i duchowość. Kardynał nadmienił, że Jan Paweł II kochał Podhale i doceniał jego wyjątkową tożsamość. Dodał, że Kościół chce pomóc Góralom w zachowaniu ich tradycji i różnorodności.

– Górale na zawsze zapamiętają to, co święty Papież wyraził w kilku słowach pod zakopiańską Krokwią. Pamiętamy, jak ogromnie wzruszony, dziękował za „wymowny hołd Podhalan, zawsze wiernych Kościołowi i ojczyźnie” i dodał: „Na was zawsze można liczyć”.

Kończąc homilię, kardynał zaznaczył, że Związek Podhalan nigdy nie dał się upolitycznić, a Polsce potrzeba organizacji społecznych, które umieją się zjednoczyć, skupiając ludzi wokół wspólnych wartości i celów.

Związek Podhalan to organizacja zrzeszająca rodowitych górali i sympatyków. Służy on Ojczyźnie przez troskę o kulturalny i materialny rozwój regionu, a także przez ochronę wartości krajobrazu i środowiska naturalnego. Związek funkcjonuje w dwunastu subregionach góralszczyzny. Wyrósł z Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Związku Górali i podległej mu Akademickiej Sesji Podhalan. Od 1973 roku jego oficjalną siedzibą jest Dom Podhalański im. Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Władysława Orkana w Ludźmierzu.

HOMILIA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

ZOBACZ TAKŻE