STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ

Na wieczną rzeczy pamiątkę

Bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przeżywa dziś swoje święto - 6 marca 2003 roku listem apostolskim „Cum postremum” Ojca Świętego Jana Pawła II została ona podniesiona do tytułu i godności Bazyliki Mniejszej. W 19. rocznicę tego wydarzenia ks. bp Jan Zając pobłogosławił tablicę upamiętniającą to wydarzenie.
W Dekrecie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotyczącym tytułu Bazyliki Mniejszej Domus Ecclesiae czytamy: „Pośród tych i innych kościołów o różnych nazwach istnieją świątynie o szczególnym znaczeniu liturgicznym i duszpasterskim, które mogą być przez papieża odznaczone tytułem Bazyliki Mniejszej na znak ich szczególnej więzi z Kościołem Rzymskim i z osobą Następcy św. Piotra”.

– Nasza świątynia jest szczególnie związana ze św. Janem Pawłem II. To on ją konsekrował i zawierzył w niej świat Bożemu Miłosierdziu. 17 sierpnia 2002 roku mówił: „Jestem bowiem przekonany, że jest to także szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia. Modlę się, by ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; miejscem nawrócenia i pokuty; miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej – źródła miłosierdzia; miejscem modlitwy – wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata” – przypomina ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. – Tytuł Bazyliki Mniejszej to wyróżnienie świątyni i znak łączności ze Stolicą Apostolską. To także możliwość uzyskiwania odpustów w pięciu wyznaczonych dniach w ciągu roku oraz raz w dniu dowolnie wybranym przez każdego z wiernych. Jednym z tych dni jest właśnie rocznica nadania tytułu Bazyliki – dodaje.

W Liście Apostolskim „Cum postremum” Jan Paweł II napisał: „Na wieczną rzeczy pamiątkę.

Kiedy odbywaliśmy Naszą ostatnią podróż apostolską do umiłowanego narodu polskiego, wówczas w mieście Krakowie z duchową radością i dziękczynieniem dnia 17 sierpnia 2002 roku konsekrowaliśmy Bogu Sanktuarium wzniesione na cześć Bożego Miłosierdzia, to jest w miejscu przebywania świętej Faustyny Kowalskiej. W końcu wobec nalegań Czcigodnego Brata Naszego Franciszka Świętego Kościoła Rzymskiego Kardynała Macharskiego1, Arcybiskupa Krakowskiego, całkowicie zatroskanego o propagowanie kultu Bożego Miłosierdzia, pełnią Naszej Apostolskiej władzy, za radą Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, postanawiamy, aby Sanktuarium poświęcone Bogu na cześć Bożego Miłosierdzia w mieście Krakowie zostało podniesione do tytułu Bazyliki Mniejszej, z równoczesnym przyznaniem wszystkich praw i przywilejów, które prawnie przysługują świątyniom noszącym tę nazwę, według Dekretu De titulo Basilicae Minoris wydanego dnia 9 listopada 1989 roku. Wyrażamy życzenie, aby ten Nasz Dekret przyczynił się do rozpowszechnienia kultu Bożego Miłosierdzia zarówno w Archidiecezji Krakowskiej, jak i na całym świecie, a także by przyczynił się do duchowego postępu wszystkich wiernych. (…)

Dane w Rzymie, u świętego Piotra, pod pierścieniem Rybaka, dnia 6 marca 2003 roku, w dwudziestym piątym roku Naszego Pontyfikatu. Jan Paweł II, Papież”.

Małgorzata Pabis | Rzecznik prasowy Sanktuarium
ZOBACZ TAKŻE