STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NAGRODA TOTUS TUUS DLA PIOTRA PAŁKI

Nagroda Totus Tuus dla Piotra Pałki

Nagrodę Totus Tuus w kategorii "Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” otrzymał Piotr Pałka, znany kompozytor i dyrygent z Archidiecezji Krakowskiej. Nominowane do nagrody były Dni Jana Pawła II w Krakowie.

Nagroda Totus Tuus dla Piotra Pałki

Nagrodę przyznaje Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”  od 2000 r. Zdobywcami tzw. katolickich nobli są ludzie, którzy oddali się służbie dobru, pięknu i prawdzie, wyciągający pomocną dłoń osobom odsuniętymi na margines społeczny czy też dzielący się ze swoimi czytelnikami, słuchaczami lub widzami słowami św. Jana Pawła II. Inni zaś pielęgnują i promują wartości chrześcijańskie, rdzeń naszej kultury i tożsamości narodowej. Niewiele nagród łączy w sobie tyle pracy, doświadczeń i wyrzeczeń poniesionych w imię miłości Boga i bliźniego. Dlatego też, tworząc statuetkę Nagrody TOTUS TUUS, Wincenty Kućma nadał jej postać anioła.

W  kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” nagrodę otrzymał  Piotr Pałka absolwent akademii muzycznej w Krakowie. W 1999 roku był dyrygentem Chóru Papieskiego. Śpiewak w chórze Polskiego Radia. Założyciel i dyrygent wykonującego m.in. muzykę sakralną, chóru Voce Angeli. Autor hymnu Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży z Benedyktem XVI w 2006 roku).

W kategorii “Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” nominowane były: Dni Jan Pawła II organizowane w Krakowie. Celem tych dni, których XIV edycja odbędzie się w dniach 5-7 listopada 2019 r., jest upamiętnienie postaci Świętego Jana Pawła II i popularyzacja jego dziedzictwa w społeczności akademickiej Krakowa i całej Małopolski. Decyzja o organizacji pierwszych Dni Jana Pawła II została podjęta w 2006 r. przez Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa. W przedsięwzięciu wzięły udział nie tylko krakowskie uczelnie, ale także szkoły wyższe z województwa małopolskiego. Ich działania – pod hasłem „Prawda” – koordynowała wówczas Papieska Akademia Teologiczna (dziś: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II). Następnie rolę głównego organizatora przejmowały kolejno: Uniwersytet Ekonomiczny (2007 – „Dobro”), działające wspólnie szkoły artystyczne Krakowa – Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna i Akademia Sztuk Pięknych (2008 – „Piękno”), Uniwersytet Jagielloński (2009 – „Wiara i nauka”), Akademia Górniczo-Hutnicza (2010 – „Wolność”), Politechnika Krakowska (2011 – „Godność”), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (2012 – „Dialog”, 2013 – „Mądrość”, 2014 – „Nadzieja”, 2015 – „Świętość”, 2016 – „Miłosierdzie”, 2017 – „Prawa człowieka i prawa narodów”, 2018– „Niepodległość” ).
Hasło przewodnie tegorocznej edycji Dni Jana Pawła II brzmi: „UNIWERSYTET”.

Galeria

ZOBACZ TAKŻE