STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NAGRODA VERITATIS SPLENDOR DLA KRAKOWSKIEGO HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA

Nagroda Veritatis Splendor dla krakowskiego Hospicjum św. Łazarza

W minioną sobotę Samorząd Województwa Małopolskiego przyznał Hospicjum św. Łazarza Nagrodę Veritatis Splendor.

Nagroda Veritatis Splendor dla krakowskiego Hospicjum św. Łazarza

Nagroda im. Jana Pawła II Veritatis Splendor, zwana Małopolskim Noblem, przyznawana jest osobom fizycznym lub prawnym, które swoją działalnością przyczyniają się do budowania płaszczyzn porozumienia dla różnych społeczeństw, dla otwartości na treści różnych kultur, na dialog międzyreligijny, na zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości. Stanowi nie tylko upamiętnienie wybitnego Małopolanina – Jana Pawła II, którego niezbywalne zasługi w dziedzinie dialogu między kulturami zostały powszechnie docenione, ale także uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu, jakim jest Małopolska, ze świadomością wyzwań w przyszłości. Jej laureatami są s. Rosemary Nyirumbe i ks. Mieczysław Puzewicz i Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Czwartym laureatem nagrody zostało Towarzystwo Przyjaciół Chorych “Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie. Przedstawiciele towarzystwa odebrali srebrny laur i czek.

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza zostało powołane w 1981 roku do realizacji idei hospicyjnej, z którą mamy żyć i działać. Hospicjum św. Łazarza wypełnia misję służenia choremu w ostatnich miesiącach, dniach, godzinach jego życia oraz wspierania rodziny chorego w trudnym okresie odchodzenia bliskiej osoby.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE