STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NASZA BAZYLIKA JEST MIEJSCEM ŚWIĘTYM

Nasza Bazylika jest miejscem świętym

W niedzielę, 30 lipca, w Bazylice Bożego Miłosierdzia rozpoczęły się liturgiczne przygotowania do 20. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Mszy świętej sprawowanej w Godzinie Miłosierdzia przewodniczył ks. bp Jan Zając, kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, a homilię wygłosił sercanin - ks. dr Stanisław Mieszczak.

Nasza Bazylika jest miejscem świętym

Na początku Mszy świętej ks. Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w przypomniał, że już za dwa tygodnie przeżywać będziemy uroczystości związane z 20. rocznicą zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. -W niedzielę, 14 sierpnia, będziemy dziękować za zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu, a w środę – 17 sierpnia – za dar tej Świątyni i dar konsekracji, której dokonał św. Jan Paweł II – zapowiedział.

W homilii ks. Mieszczak nawiązał do Ewangelii z dnia, która opowiadała o bogatym człowieku, który przywiązał się do rzeczy materialnych. – Nam bardzo łatwo przywiązać się do rzeczy materialnych i skoncentrować na nich uwagę. One są dotykalne, przynoszą często doraźne korzyści. Utrudniają nam jednak widzenie rzeczy nadprzyrodzonych. A przecież to światło z nieba pomaga właściwie uporządkować naszą doczesną rzeczywistość. Jak zatem można odzyskać jasne widzenie spraw Bożych? Po prostu trzeba przebywać blisko Boga, zanurzyć się w klimacie łaski Jego miłosierdzia, która odnawia w nas prawdziwie ludzkie ideały. Wtedy na nowo łatwo nam dostrzec Boga miłującego człowieka do tego stopnia, że szuka go, jak zagubionej owcy – powiedział i dodał, że w kontekście tej Ewangelii możemy łatwo zrozumieć palącą potrzebę takiego miejsca jak Bazylika Bożego Miłosierdzia. Cytował słowa homilii Ojca Świętego z 17 sierpnia 2002 roku, kiedy to mówił: „Jestem bowiem przekonany, że jest to także szczególne miejsce, które Bóg obrał sobie, aby tu wylewać łaski i udzielać swego miłosierdzia. Modlę się, aby ten kościół był zawsze miejscem głoszenia orędzia o miłosiernej miłości Boga; miejscem nawrócenia i pokuty; miejscem sprawowania ofiary eucharystycznej — źródła miłosierdzia; miejscem modlitwy — wytrwałego błagania o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata”.

– Jesteśmy przekonani, że nasza Bazylika jest miejscem świętym. W dniu 17 sierpnia 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział swoim słabym głosem, w modlitwie zanoszonej do Boga, znamienne słowa:

„Dlatego pokornie prosimy Cię, Panie, ześlij pełnię błogosławieństwa na ten kościół i ołtarz, aby zawsze były miejscem świętym i stołem przygotowanym do składania Chrystusowej Ofiary”. To miejsce zatem uświęcił swoim błogosławieństwem sam Bóg. Ono stało się miejscem zamieszkania zamieszkania Boga pośród ludzi.

Gdy zatem wchodzisz w to miejsce święte czy słyszysz głos samego Boga, który mówi ci: zdejm sandały! Miejsce na którym stoisz jest miejscem świętym? Zdejm sandały swojej codzienności, bo tutaj spotykasz się z Bogiem. To dlatego nauczono nas słusznie, że wchodząc do każdej świątyni, uświęconej obecnością Boga żegnamy się pobożnie, przyklękamy przed Bogiem. Nie wchodzimy jak do teatru czy do kina lub restauracji. To miejsce jest inne – święte! Takim musi pozostać dla nas, bo tutaj mamy szansę odnowić prawdziwy wymiar naszego człowieczeństwa – podkreślił kaznodzieja i kontynuował:- Kiedy wchodzimy na to miejsce święte i rozpoczynamy nasz dialog z Bogiem pełnym miłosierdzia, Jego łaska nas przemienia i uzdalnia do bycia apostołami Jego Miłosierdzia. Wychodząc z tego miejsca, ubogaceni Jego łaską, jasno widzimy cel naszego działania. Drogowskazem dla nas staje się to, co widzimy na bramie miłosierdzia przy Bramie Bazyliki. To jest nie tylko nasze zadanie, ale to staje się pewną koniecznością, która wypływa z naszego serca. To owoc przemieniającej łaski.

W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach świętych w łagiewnickiej Bazylice homilie przygotowujące do sierpniowych uroczystości i przypominające znaczenie wydarzeń sprzed 20 lat wygłosi ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ.

Główne obchody 20-lecia zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu odbędą się w niedzielę 14 sierpnia. Mszy świętej o godz. 10.00 (transmisja w TVP1) będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.

Małgorzata Pabis | Rzecznik prasowy Sanktuarium
ZOBACZ TAKŻE