STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NIE ŻYJE EMERYTOWANY PAPIEŻ BENEDYKT XVI

Nie żyje emerytowany papież Benedykt XVI

Benedykt XVI był 265. papieżem. Kierował Kościołem katolickim od 19 kwietnia 2005 r. aż do swojego ustąpienia w 2013 r.Benedykt XVI urodził się jako Joseph Alois Ratzinger 16 kwietnia 1927 r. w bawarskim Marktl am Inn. W 1946 r. zdał maturę w Traunstein, po której wstąpił do seminarium duchownego we Fryzyndze i Monachium. Wspólnie ze swoim bratem Georgiem, 29 czerwca 1951 r. w katedrze we Fryzyndze przyjął święcenia kapłańskie. W 1953 r. uzyskał stopień doktora za pracę „Lud i Dom Boży w nauce św. Augustyna o Kościele”. Został wówczas wykładowcą dogmatyki i teologii fundamentalnej we Fryzyndze. Cztery lata później habilitował się na podstawie rozprawy „Teologia dziejów u św. Bonawentury” i został profesorem kolegium we Fryzyndze.

W latach 1959-63 był profesorem w Bonn a później w Münster. W latach 1962-65, podczas Soboru Watykańskiego II, ks. prof. Ratzinger był teologicznym doradcą kard. Josefa Fringsa, arcybiskupa Kolonii i przewodniczącego episkopatu RFN. Współpracował nad ostateczną wersją najważniejszych dokumentów soborowych. W latach 1966-69 był profesorem teologii dogmatycznej w Tybindze. Na podstawie wykładów dla studentów wszystkich fakultetów w 1968 r. powstała jedna z najbardziej znanych jego książek pt. „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”. W latach 1969-1977 był profesorem Uniwersytetu w Ratyzbonie, gdzie wykładał dogmatykę.

25 marca 1977 r. Paweł VI mianował ks. Ratzingera arcybiskupem Monachium i Fryzyngi. Jego zawołaniem biskupim były słowa: „Współpracownicy prawdy”. 27 czerwca 1977 r., w wieku 50 lat, został kardynałem.

W 1981 r. Jan Paweł II powołał kard. Ratzingera na stanowisko prefekta Kongregacji Nauki Wiary, którym był do końca pontyfikatu swojego poprzednika. Pięć lat późnij kard. Ratzinger został przewodniczącym Komitetu ds. opracowania nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego, który został wydany w 1992 r.

W 2002 r. kard. Ratzinger został dziekanem Kolegium Kardynalskiego. Sprawując tę funkcję przewodniczył 8 kwietnia 2005 r. uroczystościom pogrzebowym Jana Pawła II i zwołał kardynałów na konklawe. 19. kwietnia 2005 r. kard. Ratzinger został wybrany papieżem przybierając imię Benedykta XVI. 24 kwietnia miała miejsce inauguracja jego pontyfikatu.

W czasie ośmioletniego pontyfikatu Benedykt XVI odbył 24 zagraniczne wizyty apostolskie. W dniach 24-28 maja 2006 r., w ramach drugiej podróży zagranicznej, odwiedził Polskę – ojczyznę Jana Pawła II. Był w Warszawie, Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach i Krakowie, gdzie odprawił Mszę św. dla około miliona wiernych, a na zakończenie wizyty udał się na teren byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie złożył hołd ofiarom hitleryzmu.

Poprowadził trzy razy Światowe Dni Młodzieży, w Kolonii, Sydney i Madrycie. W 2011 r. z jego inicjatywy odbyło się spotkanie międzyreligijne w Asyżu. Ogłosił i poprowadził kilka ciekawych inicjatyw duszpasterskich jak: Rok św. Pawła (2008/2009), Rok Kapłański (2009/2010) i Rok Wiary (2012/2013). Ponadto powołał do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji oraz ustanowił ordynariaty personalne dla anglikanów, którzy chcą przejść do Kościoła katolickiego.

Był też autorem szeregu ważnych dokumentów m. in. encyklik: „Deus caritas est” (o miłości chrześcijańskiej – 2005), „Spe salvi” (o nadziei chrześcijańskiej – 2007) i „Caritas in veritate” (o miłości w prawdzie – 2009).

11 lutego 2013 r. ogłosił swoją rezygnację. Jego pontyfikat zakończył się 28. lutego 2013 r. Od tamtej pory papież emeryt  mieszkał w byłym klasztorze “Mater Ecclesiae” w Ogrodach Watykańskich.

Po ustąpieniu Benedykt XVI pokazywał się kilkakrotnie publicznie m. in.: koncelebrował Mszę św. podczas kanonizacji świętych Jana XXIII i Jana Pawła II w 2014 r. oraz beatyfikacji Pawła VI w 2015 r. Jako pierwszy pielgrzym przeszedł przez Bramę Miłosierdzia w Bazylice watykańskiej, 8 grudnia 2015 r., z okazji inauguracji Roku Jubileuszowego. 28 czerwca 2016 r. w Pałacu Apostolskim spotkał się z Franciszkiem i bliskimi z okazji 65. rocznicy swoich święceń kapłańskich. Zawsze po każdym konsystorzu w Bazylice św. Piotra nowi kardynałowie wraz z papieżem Franciszkiem odwiedzali go w klasztorze “Mater Ecclesiae”.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej 
ZOBACZ TAKŻE