STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NIECH UPJPII POZOSTANIE WIERNY SWEMU POWOŁANIU

Niech UPJPII pozostanie wierny swemu powołaniu

- Życzę, aby Uniwersytet Jana Pawła II ze swoim rektorem, wicerektorami, całą kadrą dydaktyczną a także studentami służył głoszeniu światu Chrystusa - mówił abp Marek Jędraszewski podczas spotkania opłatkowego dla pracowników Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Niech UPJPII pozostanie wierny swemu powołaniu

Metropolitę krakowskiego i wszystkich zebranych przywitał rektor UPJPII ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak. Dziękował arcybiskupowi za to, że we wszystkich ważnych dla uczelni momentach jest z nimi i świętuje. Pogratulował także obecnemu biskupowi nominatowi ks. prof. dr. hab. Januszowi Mastalskiemu, zapewniając go o wsparciu modlitewnym.

Abp Marek Jędraszewski, odnosząc się do Ewangelii św. Jana, przypomniał, że najpierw „u Boga było Słowo i Bogiem było Słowo”, a potem „zamieszkało między nami”.
– „Zamieszkało między nami” u św. Jana dosłownie oznacza „rozbiło namiot pośród nas”. Jest to ewidentna aluzja do namiotu spotkania Izraelitów zdążających do Ziemi Obiecanej. Chrystus, zamieszkując pośród nas, rozbił poprzez swoje człowieczeństwo namiot spotkania, który sprawia, że – tak jak przy każdym spotkaniu – może być odrzucenie „przyszedł do swoich, a  swoi Go nie przyjęli”, ale też ci, co Go przyjęli „z Boga się narodzili”, dlatego że w ich życiu, które stało się teraz tak bliskie Boga poprzez Jezusa Chrystusa, dostępują przekształcenia swojego człowieczeństwa i  to na wieczność całą, bo żyją już nadzieją zbawczą, że razem z Chrystusem zmartwychwstaną.

Metropolita podkreślił, że spotkanie z Chrystusem tak bardzo zmienia człowieka, że odtąd mamy dostęp do Ojca i możemy wołać „Abba Ojcze”.

Powiedział także, że Uniwersytet Papieski jest szczególnym miejscem, w którym Słowo Boże także rozbiło swój namiot i chce być tu rozważane, adorowane, przyjmowane i głoszone.
– Stąd moje najbardziej głębokie i serdeczne życzenia, żeby Uniwersytet Jana Pawła II ze swoim rektorem, wicerektorami, całą kadrą dydaktyczną, a także studentami służył głoszeniu światu Chrystusa, który, jak powtarzał Jan Paweł II, jest kluczem dla człowieka, by mógł siebie zrozumieć. Pozbawiony tego klucza nie wie skąd jest ani dokąd zmierza. Nie wie dlaczego ma kochać, poświęcać się, cierpieć, być bezinteresownym, otwartym na drugiego. Bez Chrystusa my tego naprawdę nie jesteśmy w stanie pojąć.

Na zakończenie arcybiskup podkreślił, że jak długo UPJPII będzie wierny swemu powołaniu tym bardziej będzie prawdziwym światłem pośród ciemności tego świata.

FOTORELACJA

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Spotkanie opłatkowe pracowników UPJPII | Abp Marek Jędraszewski, 20.12.2018

ZOBACZ TAKŻE