STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NIEDZIELA GAUDETE I RADOŚĆ Z NOWEGO INSTRUMENTU W BAZYLICE LUDŹMIERSKIEJ

Niedziela Gaudete i radość z nowego instrumentu w Bazylice Ludźmierskiej

W niedzielę Gaudete biskup Damian Muskus OFM przewodniczył Eucharystii o godzinie 11:00 w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej, Królowej Podhala, podczas której poświęcił nowo wybudowane organy. Ostatnio taki obrzęd w ludźmierskiej parafii miał miejsce 126 lat temu. Przed pokropieniem i okadzeniem organów ks. biskup prowadził modlitwę dialogowaną, podczas której na kolejne wezwania odpowiadały organy. "Zbudźcie się, organy, instrumencie święty" - kilkakrotnie wzywał biskup do uwielbiania muzyką każdej z Osób Trójcy Świętej i oddawania czci Maryi, Matce Jezusa, która tutaj w Sanktuarium króluje w cudownej figurze i zanosi modlitwy przed tron Boży od 600 lat.

Niedziela Gaudete i radość z nowego instrumentu w Bazylice Ludźmierskiej

Podczas homilii biskup Damian mówił o tym, że Boga znajdujemy w szarej codzienności – spotkanie z umiłowanym Jezusem to kwestia naszych codziennych wyborów. Radość jest naszym obowiązkiem, nas, którzy znają Pana. Radość związaną z niedzielą “Gaudete” ks. biskup wskazał jako argument, dla którego trafny jest wybór tego dnia na poświęcenie nowo wybudowanych organów. Ksiądz biskup podkreślił, że organy, muzyka i śpiew dają nam możliwość wyrażenia tego, czego nie są w stanie oddać słowa. Ks. biskup zauważył, że „nikt nie rozumie tego tak dobrze – wartości i znaczenia muzyki, jak wy, ludzie gór. W surowym krajobrazie Podhala odbija się piękno Stwórcy i skłania serca do spontanicznej modlitwy uwielbienia, którą wyrażacie w rzewnych pieśniach, z mocą wyśpiewywanych przed obliczem Ludźmierskiej Pani. Ten krajobraz budzi także tęsknotę, którą trudno wyrazić słowami. Wy tę tęsknotę, to przemożne pragnienie Boga potraficie przełożyć na język muzyki. Śpiewajcie więc naszemu Panu hymny chwały i uwielbienia, by radość bycia z Jezusem codziennie, wypełniała nie tylko mury tej przepięknej świątyni, ale i wasze serca. Jak mówił św. Augustyn: Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie całym swoim życiem“.

Ks. kustosz Jerzy Filek koncelebrował Mszę św. modląc się za ofiarodawców, dzięki którym możliwe było wybudowanie organów. To zasługa parafian, Podhalan, ale też i Polaków mieszkających „za wielką wodą”. Kustosz poprosił również ks. biskupa, aby zechciał wręczyć szczególne podziękowanie tym, którzy bezpośrednio byli zaangażowani w powstanie tego instrumentu: Andrzejowi Guziakowi – głównemu organmistrzowi, Józefowi Kucabie – projektantowi pięknej szafy organowej oraz Józefowi Wieczerzakowi – wykonawcy tej szafy.

Po zakończeniu Mszy św. nowy instrument został zaprezentowany. Można było wysłuchać koncertu w wykonaniu organisty ludźmierskiego Adama Rajskiego i organisty z Krakowa, Marka Walczaka.

Pan jest blisko! Życzmy sobie nawzajem, aby ta radość znajdowała swój wyraz w naszym zaangażowaniu w liturgię, a śpiew niech przekłada się na dobre życie – najpiękniejszą pieśń chwały dla Pana, który już niebawem przyjdzie w osobie Dzieciątka Jezus.

Redakcja mbludzm.pl
Zdjęcia: Jan Ciepliński

 

Galeria

ZOBACZ TAKŻE