STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / NOWE WŁADZE UPJPII OFICJALNIE OBJĘŁY SWOJE STANOWISKA

Nowe władze UPJPII oficjalnie objęły swoje stanowiska

Od 1 września już oficjalnie funkcję rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pełni ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII.

Nowe władze UPJPII oficjalnie objęły swoje stanowiska

W Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie nowy rektor wręczył nominacje i pełnomocnictwa prorektorom, kierownikom kierunków i dyscyplin, którzy funkcje te pełnić będą w latach 2020 – 2021. Pełna lista nominacji na stronie internetowej: upjp2.edu.pl.

Ks. dr hab. Robert Tyrała, jest od 2016 r. profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2019 r. kieruje katedrą Historii Liturgii na UPJPII. Doktorat z teologii na Wydziale Teologicznym ówczesnej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił w roku 2000. Habilitował się w dziedzinie nauk humanistycznych na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w roku 2010. Jest także absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie w latach 2005-2019 był Kierownikiem Katedry Muzyki Religijnej. Ukończył także podyplomowe studia w zakresie chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

W latach 2006-2008 był Przewodniczącym Międzyuczelnianej Komisji Akademii Muzycznej w Krakowie i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dla stworzenia kierunku muzyka kościelna, a po jego utworzeniu do 2016 r. był Dyrektorem Międzuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie. Jest redaktorem naczelnym czasopisma “Pro Musica Sacra” wydawanego przez MIMK.

W latach 2005-2020 był przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie. W ramach Konferencji Episkopatu Polski ks. prof. Tyrała jest konsultorem Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej i członkiem Zespołu ds. transmisji telewizyjnych. W 2015 r. został wyróżniony Nagrodą Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego “Srebrna piszczałka” za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. W 2017 r. uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2018 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP.

W latach 2004-2009 był asystentem kościelnym Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores, do 2017 roku był jej prezydentem, a później został prezydentem honorowym. W Polskiej Federacji Pueri Cantores był prezydentem w latach 2004-2009, a od 2013 jest prezydentem honorowym tej organizacji.

8 czerwca 2020 roku nowo wybrany rektor, zgodnie ze statutem UPJPII mianował prorektorami:

  • Ks. dr. hab. Antoniego ŚWIERCZKA, prof. UPJPII jako prorektora ds. polityki kadrowej i promocji,
  • Ks. prof. dr. hab. Tomasza ROZKRUTA jako prorektora ds. nauki oraz dyrektora Szkoły Doktorskiej,
  • Dr hab. Małgorzatę DUDĘ, prof. UPJPII jako prorektora ds. studenckich i dydaktyki – posiadającą zgodę wyrażoną przez przedstawicieli studentów.
Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
Fot. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ZOBACZ TAKŻE