STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / O. DR CYPRIAN MORYC NOWYM KUSTOSZEM W SANKTUARIUM W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

O. dr Cyprian Moryc nowym kustoszem w Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

Podczas Kongresu po Kapitule Prowincji, na którym dokonano zmian personalnych w bernardyńskich klasztorach, na urząd kustosza Sanktuarium Pasyjno - Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej został wybrany o. dr Cyprian Moryc OFM.
Urodził się 19 czerwca 1968 roku w Myślenicach. Do Zakonu Braci Mniejszych OFM (OO. Bernardynów) wstąpił w 1988r. Po ukończeniu nowicjatu w klasztorze w Leżajsku, złożył pierwsze śluby zakonne 9 września 1989 roku. Profesję wieczystą złożył 4 października 1993 roku. W roku 1995 uzyskał magisterium z teologii i przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1997-2002 odbył studia w Instytucie Historii Sztuki KUL, zwieńczone tytułem magistra historii sztuki. W roku 2007 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki na podstawie obronionej rozprawy: “Theatrum sacrum we wnętrzach kościołów bernardyńskich jako wyraz sarmackiej religijności polskich bernardynów”, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Lileyki. Od października 2008 roku do 2019r. pracował w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i jednocześnie prowadził pracownię artystyczną św. Łukasza w klasztorze bernardynów w Lublinie.

W latach 2019 – 2022 był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przy tutejszym sanktuarium prowadzi Pracownię Sztuki Sakralnej pw. ŚŚ. Bernardyna i Mikołaja. Pełni funkcję Prowincjalnego Konserwatora Zabytków. Na ostatniej Kapitule Prowincji ponownie został wybrany Definitorem Prowincji.

kalwaria.eu
ZOBACZ TAKŻE