STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / OBRADY DELEGATÓW DUSZPASTERSTWA MŁODYCH I UNIWERSYTETÓW CCEE

Obrady Delegatów Duszpasterstwa Młodych i Uniwersytetów CCEE

 W dniach 7-9 marca 2019 Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski uczestniczy w Rzymie w Międzynarodowym Spotkaniu Delegatów Duszpasterstwa Młodych i Uniwersytetów Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży Abpa Jean-Claude’a Hollericha z Luksemburga. Polskę reprezentują, poza Metropolitą Krakowskim: Bp Marek Marczak (biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej) - delegat KEP ds. Duszpasterstwa Akademickiego, ks. Emil Parafiniuk – dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, ks. dr Karol Litawa – sekretarz Sekcji ds. Duszpasterstwa Akademickiego CCEE oraz Barbara Kupiec, która od 2014 roku pracuje w Sekretariacie CCEE w Sankt-Gallen (Szwajcaria).

Obrady Delegatów Duszpasterstwa Młodych i Uniwersytetów CCEE

Tegoroczne Spotkanie odbywa się w Rzymie w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Włoch. Ksiądz Arcybiskup w drugim dniu obrad sprawował Mszę Świętą. W homilii podkreślił, że „tylko Chrystus może zerwać więzy ludzkich grzechów, tylko On może w pełni uzdrowić człowieka przeżywającego cierpienie, rozmaite choroby, tylko On jest w stanie rozmnożyć chleb i nakarmić tysiące ludzi, którzy przyszli słuchać Jego słów”. Ksiądz Arcybiskup przywołał ponadto słowa kardynała L. A. Tagle, komentującego, podczas spotkania Przewodniczących Episkopatów z Ojcem Świętym, R. Goizueta: „rany uwielbionego Ciała Chrystusa ukazują wcieloną pamięć odnoszącą się do relacji definiujących Jego życie i śmierć. Rany Jezusa są konsekwencją Jego relacji miłości i współczucia wobec biednych, chorych, celników, kobiet wątpliwej reputacji, trędowatych, skrzywdzonych dzieci…”. „Prawdziwa i wcielona miłość Pana Boga – zaznaczył Metropolita Krakowski – staje się dla ludzi prawdziwym źródłem radości”.

W swoim wystąpieniu podczas obrad Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, jako Przewodniczący Sekcji Duszpasterstwa Akademickiego CCEE, mówił o kontynuacji wydarzeń rozpoczętych w Barcelonie w marcu 2017 roku, których uwieńczeniem ma być Międzynarodowe Spotkanie pięciu Sekcji Komisji Młodych CCEE w październiku 2020 roku w Krakowie. Obrady te zostaną wpisane w obchody setnych urodzin Św. Jana Pawła II. Ksiądz Arcybiskup wspomniał w swoim wystąpieniu o Sympozjum w Barcelonie, zorganizowanym przez Komisje Katechezy, Szkół i Uniwersytetów CCEE (28-31 marca 2017 r.), którego temat „Szedł z nimi” (Łk 25, 15, Uczniowie z Emaus) stał się m.in. inspiracją Synodu Biskupów na temat młodzieży jesienią 2018 roku. Kolejnym etapem owej kontynuacji były Światowe Dni Młodzieży w Panamie (22-28 stycznia br.), podczas których Ojciec Święty Franciszek zwracając się do młodych całego świata, zdefiniował słowa wypowiedziane przez Maryję: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według Twego słowa!” (Łk 1, 38), jako „odważne i hojne tak”. Kolejnym etapem po ŚDM w Panamie będą wspomniane Obrady i Międzynarodowe Spotkanie w Krakowie Delegatów poszczególnych Sekcji związanych z Komisją ds. Młodych przy Radzie Konferencji Episkopatów Europy (ok. 350 osób), a wśród nich przede wszystkim nasza młodzież, oraz młodzi z sąsiednich krajów europejskich. Inspiracją tematu Krakowskiego Spotkania w październiku 2020 roku ma być tekst adhortacji posynodalnej poświęconej młodzieży, którą papież Franciszek, zgodnie z zapowiedzią Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, podpisze 25 marca br. w Loreto.

Ks. dr Karol Litawa

Galeria

ZOBACZ TAKŻE