STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / OBRADY KAPITUŁY GENERALNEJ CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W KRAKOWIE

Obrady Kapituły Generalnej Córek Bożej Miłości w Krakowie

Po raz pierwszy w historii Zgromadzenia Córek Bożej Miłości Kapituła Generalna odbywa się w Polsce. Do Krakowa przyjechało 40 sióstr z różnych krajów i kontynentów. Obradować będą do 31 lipca w Domu Prowincjalnym przy ul. Pędzichów 16.
 

Zadaniem Kapituły jest refleksja nad charyzmatem i misją Zgromadzenia we współczesnym świecie, planowanie przyszłości, aktualizacja Konstytucji, a także wybór nowego zarządu generalnego.

W 27. Kapitule Generalnej biorą udział siostry m.in. z Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Anglii, Austrii, Słowacji, Czech, Chorwacji, Ugandy, Albanii i Polski. Obradom przewodniczy pochodząca z Brazylii przełożona generalna s. Maria Dulce Adams.

Moderatorami Kapituły są: o. Yuji Sugawara SJ, profesor i dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, konsultant Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego oraz o. Witold Adamczewski SJ, pracownik Collegium Bobolanum i Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.

Zgromadzenie Córek Bożej Miłości założyła 21 listopada 1868 r. w Wiedniu Służebnica Boża Matka Franciszka Lechner. Od początku istnienia instytutu jego głównym zadaniem była praca oświatowo-wychowawcza i pomoc ubogim. Obecnie siostry, na wzór swojej Założycielki, „czynią Bożą miłość widzialną w świecie”, podejmując apostolat w 20 krajach.

 

S. Justyna Krzyżan FDC

ZOBACZ TAKŻE