STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ODNOWIENI W CHRYSTUSIE. ARCYBISKUP MAREK JĘDRASZEWSKI W FATIMIE

Odnowieni w Chrystusie. Arcybiskup Marek Jędraszewski w Fatimie

- Jednym z najbardziej przejmujących i ważnych owoców macierzyńskiej miłości Najświętszej Dziewicy Maryi w odniesieniu do Chrystusowego Kościoła są Jej objawienia, które miały miejsce w Fatimie ponad sto lat temu. - mówił arcybiskup Marek Jędraszewski w Bazylice Trójcy Świętej w Fatimie, gdzie przewodniczył międzynarodowej Mszy św. dla pielgrzymów. Eucharystię, którą koncelebrowało 30 kapłanów z całego świata, poprzedziła modlitwa różańcowa.
W homilii, metropolita krakowski zwrócił uwagę na fakt, że człowiek od początku swojego istnienia na ziemi stawia sobie pytanie o sens życia. Jan Paweł Wielki w encyklice „Fides et ratio” tłumaczy, że człowiek zdobywa pewne elementy uniwersalnej wiedzy, które pozwalają mu lepiej rozumieć samego siebie i coraz pełniej się realizować. Arcybiskup przypomniał pesymistyczny pogląd XX-wiecznego filozofa J.P.Sartre’a, który dowodził, że ludzkie narodziny i śmierć to absurd.

– W świetle tych odwiecznych pytań człowieka niezwykle mocno rozbrzmiewa stwierdzenie św. Pawła Apostoła, które słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu mszalnym: „Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba”.

Metropolita podkreślił, że człowieka nie można postrzegać wyłącznie przez pryzmat materialnych wartości. Na skutek nieposłuszeństwa wobec Boga ludzkość podlega śmierci, którą ostatecznie pokonał Chrystus, drugi Adam.

– On to sprawi, że wszyscy, którzy uwierzą w Niego i którzy w swym życiu będą postępowali zgodnie z Jego Ewangelią, w Nim „będą ożywieni”, dostępując wiecznego zbawienia. Wtedy też dokona się w nas jakaś zasadnicza przemiana. Św. Paweł pisze bowiem: „Jak dotychczas nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też odtąd nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego”. Ta przemiana jest najbardziej fundamentalną treścią naszej chrześcijańskiej nadziei, ku której prowadzi nasza wiara.

Arcybiskup przypomniał, że tradycja chrześcijańska nazywa Maryję „drugą Ewą”. Odwołał się do kazania św. Gueryka, w którym dowodzi on, że Maryja urzeczywistniła zamiar Boga, stając się Matką odrodzonych do życia, a także do Jej objawień w Fatimie.

– Jej comiesięczne objawienia się trojgu fatimskich pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie(…) dobitnie wskazują na to, jak bardzo Matka Boska Różańcowa z ogromną troskliwą miłością pochyla się nad każdym człowiekiem, zabiegając o jego zbawienie.

Kończąc homilię, arcybiskup prosił o przyjęcie całym sercem wezwania św. Leona Wielkiego: „Zbudź się, o człowieku, i poznaj swa godność! Wspomnij, że zostałeś stworzony na obraz Boga. I choć w Adamie obraz ten uległ skażeniu, w Chrystusie jednak został odnowiony”.

HOMILIA

Joanna Folfasińska, Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Galeria

ZOBACZ TAKŻE