STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / OGŁOSZENIE – ZMIANY KSIĘŻY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ, SIERPIEŃ 2019 R.

Ogłoszenie – zmiany Księży Archidiecezji Krakowskiej, sierpień 2019 r.

Publikujemy zmiany Księży Archidiecezji Krakowskiej w sierpniu 2019 r.Z  M  I  A  N  Y  –  sierpień 2019 r.

 

KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE 

 1. Tadeusz Dąbrowski zwolniony z urzędu proboszcza parafii Orawka i mianowany proboszczem parafii Klecza;
 2. Adam Gabryś zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. MB Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu i mianowany proboszczem parafii Orawka;
 3. Andrzej Kołodziej – przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Klecza;

 

KSIĘŻA WIKARZY

 1. Józef Chodurek mianowany wikariuszem parafii MB Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu;
 2. Piotr Ciężobka zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Żarki i mianowany wikariuszem parafii Rudawa;
 3. Stanisław Czernik zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Kingi w Krakowie i mianowany wikariuszem parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach oraz wizytatorem katechetycznym rejonu VI;
 4. Stanisław Figura zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Wiśniowa i mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu;
 5. Jan Gacek inkardynowany do Archidiecezji Krakowskiej i mianowany wikariuszem parafii pw. NSPJ w Nowym Targu i katechetą w LO im. S. Goszczyńskiego;
 6. Piotr Grzesik – zmiana aplikaty nr 1746/2019 w części dotyczącej mianowania wikariuszem parafii pw. Ofiarowania NMP w Wadowicach i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Kingi w Krakowie;
 7. Jan Jakubiec zwolniony z obowiązków duszpasterskich spełnianych w parafii Morawica i mianowany wikariuszem i katechetą w parafii Brzezie k. Wieliczki;
 8. Henryk Kamiński zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Przeciszów i mianowany wikariuszem parafii Biskupice;
 9. Janusz Korbel – zmiana aplikaty nr 1749/2019 w części dotyczącej mianowania wikariuszem parafii Brzezie k. Wieliczki i mianowany wikariuszem parafii pw. Narodzenia NMP w Myślenicach;
 10. Jan Kuna – zmiana aplikaty nr 1751/2019 w części dotyczącej mianowania wikariuszem parafii Igołomia i mianowany wikariuszem parafii Świątniki Górne;
 11. Jarosław Łabęda zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Narodzenia NMP w Myślenicach i mianowany wikariuszem parafii Morawica;
 12. Mirosław Niewiedział zwolniony z obowiązków wikariusza parafii NSPJ w Nowym Targu i mianowany wikariuszem parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Krakowie-os. Dywizjonu 303;
 13. Piotr Pietruszka zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu i mianowany wikariuszem parafii Wiśniowa;
 14. Tomasz Pilarczyk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Zielonki i mianowany wikariuszem parafii Ludźmierz;
 15. Łukasz Ślusarczyk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Krakowie-os. Dywizjonu 303 i mianowany wikariuszem parafii Ryczów;
 16. Michał Widła – zmiana aplikaty nr 1778/2019 w części dotyczącej mianowania wikariuszem parafii Świątniki Górne i mianowany wikariuszem parafii Igołomia;

INNI KSIĘŻA

 1. Piotr Anielski zwolniony z funkcji pomocy duszpasterskiej w parafii Rudawa z powierzeniem funkcji pomocy duszpasterskiej i katechety w parafii Żarki;
 2. Mieczysław Frytek zwolniony z obowiązków duszpasterskich spełnianych w parafii Morawica i skierowany do posługi duszpasterskiej w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach;
 3. Paweł Maciąg zwolniony z obowiązków duszpasterskich spełnianych
  w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Krakowie-Czyżynach oraz z funkcji duszpasterza akademickiego i odwołanie zgody na zamieszkanie tamże;
 4. Robert Pochopień zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Rudawa i skierowany do posługi duszpasterskiej oraz katechety w wymiarze ½ etatu tamże;
 5. Krzysztof Porosło skierowany do pracy na UPJPII w Krakowie i mianowany duszpasterzem akademickim tamże (zamieszkanie przy klasztorze Sióstr Sercanek – ul. Garncarska);
 6. Maciej Ścibor zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Biskupice i mianowany kapelanem Młodzieżowego Ośrodka Rekolekcyjno-Rekreacyjnego na Śnieżnicy (par. Kasina Wielka);
 7. Jarosław Warzecha zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Kalwaria Zebrzydowska, otrzymał zgodę na roczny urlop;
 8. Jan Zając – przyjęcie rezygnacji z funkcji kapelana Młodzieżowego Ośrodka Rekolekcyjno-Rekreacyjnego na Śnieżnicy (par. Kasina Wielka).
ZOBACZ TAKŻE