STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / OSTATNI DZIEŃ NOWENNY KU CZCI ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA

Ostatni dzień nowenny ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika

- Święty Stanisław jest aktualny dzisiaj: jego przesłanie, mądrość, świętość i odwaga jest aktualna także teraz – powiedział ks. prof. Robert Tyrała w ostatnim dniu nowenny ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Liturgii przewodniczył rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej ks. Andrzej Tarasiuk.

Ostatni dzień nowenny ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II powiedział, że podczas Soboru Jerozolimskiego apostołowie wybierali spośród siebie braci do misyjnej działalności Kościoła. Psalm przypomina o tym, że należy chwalić Pana wśród narodów. W Ewangelii Chrystus dał uczniom najważniejszą naukę o miłości, posyłając ich z misją do świata, by głosili Jego zmartwychwstanie. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał” – Te słowa bardzo wyraźnie stoją przed oczyma kapłanów, ponieważ są wypisane wokół ołtarza w seminaryjnej kaplicy. – Jeszcze mocniej docierają te słowa do nas, jeszcze bardziej czujemy ich znaczenie, bo jutro przy tym ołtarzu dokona się konsekracja kolejnych posłanych na misję do świata, by głosić Ewangelię o Jezusie – powiedział ks. prof. Robert Tyrała.

Przypomniał, że podczas swej ostatniej pielgrzymki do Polski św. Jan Paweł II zatrzymał się na moment i pobłogosławił kampus Uniwersytetu Papieskiego i wszystkich, którzy tam byli zebrani. Papież powiedział, że codziennie modli się za te uczelnię. Senat uniwersytetu na swym posiedzeniu w 2020 r. podjął uchwałę, że na miejscu pobłogosławionym przez Ojca Świętego będzie kontynuowana budowa kampusu św. Jana Pawła II. – Tę sprawę cała nasza społeczność akademicka zawierza św. Stanisławowi z ufnością i nadzieją  – podkreślił ks. prof. Robert Tyrała.

Rektor Uniwersytetu Papieskiego powiedział, że św. Jan Paweł II podarował kard. Franciszkowi Macharskiemu poemat „Stanisław”. Papież pisał w nim: „Pragnę opisać Kościół – mój Kościół, który związał się z moją ziemią”. – To jest nasz Kościół w Polsce i w Krakowie. Kościół, w którym Uniwersytet Papieski kontynuuje także misję św. Stanisława: „Idźcie i nauczajcie” – powiedział ks. prof. Robert Tyrała. Przywołał list św. Jana Pawła II, w którym Ojciec Święty zauważał, że Kościół polski co rok powraca do postaci św. Stanisława, ponieważ odczytuje zapis stanisławowej tradycji, będącej szczególnym dziedzictwem polskiego ducha. – Święty Stanisław jest aktualny dzisiaj: jego przesłanie, mądrość, świętość i odwaga jest aktualna także teraz – podkreślił ks. prof. Robert Tyrała.  – Niech na chwałę Boga i dla uczczenia św. Stanisława, patrona we wszystkich potrzebach, będą te tegoroczne zamyślenia. Ufam, ze staną się impulsem do większej czci i kultu tego ojca ojczyzny – zakończył.

IMG_4800

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE