STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / OŚWIADCZENIE UNIWERSYTETU PAPIESKIEGO JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W OBRONIE DOBREGO IMIENIA SWOJEGO ŚWIĘTEGO PATRONA

Oświadczenie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obronie dobrego imienia swojego świętego Patrona

- Świętość, dojrzewająca w Karolu Wojtyle przez całe jego życie, jest tym niewzruszonym fundamentem, na którym Metropolita Krakowski, a później Jan Paweł II zbudował gmach swojej pasterskiej posługi. Kamieniem węgielnym tego gmachu była Ewangelia życia. Odważnie głosił kluczowe znaczenie rodziny dla mądrego ufundowania całego porządku moralnego. To on został nazwany papieżem praw człowieka - czytamy w oświadczeniu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w obronie dobrego imienia swojego świętego Patrona.
Publikujemy pełną treść oświadczenia:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie przywołuje raz jeszcze uchwałę Senatu naszej uczelni z dnia 30 listopada 2020 roku „w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II” jako nadal aktualną i potrzebną dla całego naszego naukowego środowiska.

W obliczu prób zdyskredytowania osoby Świętego Jana Pawła II, Wspólnota Uniwersytetu Papieskiego stanowczo protestuje wobec nieuprawnionych sugestii, zawartych w medialnej ocenie jego pasterskiej posługi zarówno w Krakowie jak i w Rzymie. Pozbawione solidnego warsztatu naukowego przedstawienie materiałów archiwalnych, zostało nieetycznie wykorzystane do wzbudzenia wątpliwości co do zdecydowanych działań Papieża Jana Pawła II na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przede wszystkim dzieciom i młodzieży oraz karania winnych przestępstw na tle seksualnym. O działaniach w obronie dzieci i młodzieży świadczy choćby papieski dokument „Sacramentorum sanctitatis tutela” z 30 kwietnia 2001 roku, a także wiele innych i ważnych modyfikacji prawa kościelnego w tym zakresie.

Dajemy wyraz naszemu najgłębszemu przekonaniu, że godne prawdziwego szacunku odziaływanie Jana Pawła II na niezliczone rzesze ludzi całej kuli ziemskiej miało swoje źródło w jego świętym życiu, to znaczy w dziejach jego szczególnego, godnego podziwu bezwarunkowego oddania swego życia Bogu i człowiekowi. Świętość, dojrzewająca w Karolu Wojtyle przez całe jego życie, jest tym niewzruszonym fundamentem, na którym Metropolita Krakowski, a później Jan Paweł II zbudował gmach swojej pasterskiej posługi. Kamieniem węgielnym tego gmachu była Ewangelia życia. Odważnie głosił kluczowe znaczenie rodziny dla mądrego ufundowania całego porządku moralnego. To on został nazwany papieżem praw człowieka.

Tego wielkiego Polaka, tego wybitnego Papieża, szanujemy na jego Uniwersytecie i chcemy chłonąć każde jego naukowe i duszpasterskie idee wyrażone w pozostawionym nam dziedzictwie, w tysiącach zapisanych stron, które są nie tylko obrazem jego świętości, mądrości i patriotyzmu, ale dla nas zadaniem do wypełnienia. To dlatego rozpoczęliśmy w 2022 roku, wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jan Pawła II w Krakowie, publikowanie „Dzieł Karola Wojtyły”. Te wypowiedzi: teologiczne, filozoficzne oraz pastoralne na nowo chcemy odczytywać i podejmować z nich prawdę o jego życiu i z niego płynącego przesłania dla pokoleń w świecie.

 

Kraków, 13 marca 2023 roku

10 rocznica wyboru papieża Franciszka

 

                                                                                                                                   rektor, prorektorzy, dziekani

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

ZOBACZ TAKŻE