STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PASTERZE WEDŁUG BOŻEGO SERCA. JUBILEUSZ 50-LECIA KAPŁAŃSTWA BISKUPA HENRYKA TOMASIKA I BISKUPA ADAMA ODZIMKA

Pasterze według Bożego serca. Jubileusz 50-lecia kapłaństwa biskupa Henryka Tomasika i biskupa Adama Odzimka

- Odczytując wasze biskupie zawołania, modlimy się, „aby wiara i miłość były mocne” w nas wszystkich. I modlimy się, powtarzając za Jezusem: Ojcze nasz – „przyjdź królestwo Twoje”. - mówił kardynał Stanisław Dziwisz podczas Mszy św. z okazji złotego jubileuszu święceń kapłańskich bp. Henryka Tomasika i bp. Adama Odzimka w Kościele Katedralnym pw. Opieki NMP w Radomiu.
W homilii, kardynał nawiązując do powołania czwórki galilejskich rybaków: Szymona, Andrzeja, Jakuba i Jana, zauważył, że ich historia powtarza się w każdym stuleciu i pokoleniu.

– Ta prawda stanowi tło i wprowadza nas w wydarzenie, które dzisiaj przeżywa Kościół Radomski. Pół wieku temu, w dwóch różnych diecezjach, ale w tym samym dniu, 31 maja 1969 roku, dwóch młodych diakonów przyjęło święcenia kapłańskie.

Ks. Biskup Henryk Tomasik w 1963 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego diecezji siedleckiej. W  1971 roku odbył studia specjalistyczne na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Interesowała go etyka, której wykładowcą był wtedy kardynał profesor Karol Wojtyła oraz jego uczeń – ks. profesor Tadeusz Styczeń, pod kierunkiem którego ks. Henryk napisał pracę doktorską: „Osoba jako byt i norma w filozofii kardynała Karola Wojtyły”.

– Nie sposób dzisiaj wymienić rozlicznych prac i zajęć, jakimi ks. magister, a następnie ks. doktor Tomasik został obarczony w swojej diecezji. Był wykładowcą kilku dyscyplin filozoficznych w Seminarium, prowadził duszpasterstwo akademickie, był współzałożycielem i kapelanem Klubu Inteligencji Katolickiej, organizował Podlaskie Pielgrzymki na Jasną Gorę. To wtedy ujawnił się wyraźnie jego talent i charyzmat do pracy z młodzieżą, co zaowocowało później na poziomie ogólnopolskim.

6 stycznia 1993 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił ks. Tomasikowi sakry biskupiej w Bazylice św. Piotra, mianując go wcześniej biskupem pomocniczym Diecezji Siedleckiej. Stał się kluczową postacią w organizacji wyjazdów na Światowe Dni Młodzieży w Manili, Paryżu, Rzymie, Toronto, Kolonii, Sydney i Madrytu. 16 października 2009 roku został ordynariuszem Diecezji Radomskiej.

Ks. Biskup Adam Odzimek wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu w 1962 roku, a po kilkuletniej pracy duszpasterskiej w różnych parafiach, również został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Polem jego naukowego działania stało się Pismo św., które zgłębiał podczas studiów na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, zdobywając licencjat nauk biblijnych. Wiosną 1985 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji sandomiersko-radomskiej.

Kardynał podkreślił, że Księży Biskupów Henryka i Adama łączy dojrzała, pasterska odpowiedzialność, a także wierność powołaniu.

– Wydaje się, a raczej jest pewne, że dzisiaj biskupi ponoszą jeszcze większą odpowiedzialność za dobro i losy Kościoła, za służbę swoją i pomagających im kapłanów. Dzisiejszy świat żąda od nas, od biskupów, prezbiterów, diakonów, od osób konsekrowanych. jednoznacznego i przejrzystego świadectwa wierności Ewangelii. Nie możemy się sprzeniewierzyć temu wyzwaniu (…)Nasi Jubilaci w całym swoim kapłańskim i biskupim życiu obficie siali i nadal sieją słowo Boże, ubogacając nim wiarę powierzonego im ludu Bożego, spełniając swój urząd nauczania – munus docendi. Byli i są gorliwymi szafarzami świętych sakramentów, prowadząc lud Boży do źródeł Bożej łaski, spełniając urząd uświęcania – munus sanctificandi.

Kończąc homilię, kardynał zapewnił o swojej modlitwie i życzył Jubilatom dużo siły, zdrowia i niegasnącego zapału w służbie Bogu i bliźnim.

– Umacniajcie nadal braci i siostry w wierze. Pomagajcie im – o co nas tak gorąco prosił św. Jan Paweł II – by otwierali na oścież drzwi Chrystusowi, by wypływali na głębie wiary, nadziei i miłości.

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. dk. Andrea Nardotto

ZOBACZ TAKŻE