STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / POBŁOGOSŁAWIENIE KAPLICY W ZEMBRZYCACH

Pobłogosławienie kaplicy w Zembrzycach

- Miłość ofiarna, zatroskana o dobro drugiego człowieka, pochylająca się nad jego biedą, sprawiająca, że to, co trudne zostaje przekroczone, to miłość w której możemy doświadczać wyraźnego odblasku tej nieskończonej miłości, jaką jest sam Bóg - mówił arcybiskup Marek Jędraszewski na Mszy św., podczas której pobłogosławił kaplicę w Domu Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Caritas” im. św. Brata Alberta w Zembrzycach.

Pobłogosławienie kaplicy w Zembrzycach

Arcybiskupa przywitał dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej – ks. Andrzej Kamiński, który prosił, aby dzięki biskupiej posłudze, ośrodek został uświęcony i mógł przybliżać wszystkich do Boga.

W homilii, metropolita krakowski nawiązał do dzisiejszego czytania z Księgi Izajasza, obrazowo opisującego nadejście Mesjasza i zapanowanie powszechnej miłości, zgody i pokoju. Zauważył, że przyjęcie Chrystusa jest w pełni możliwe tylko wtedy, kiedy serce człowieka będzie czyste, niewinne, proste i pełne ufności.

– Być człowiekiem prostego serca, to zrozumieć, na czym polega prawdziwa miłość, otworzyć się na drugiego człowieka, zrozumieć go i być gotowym do posługiwania mu.

Arcybiskup podkreślił, że Patronka kaplicy – bł. Hanna Chrzanowska – odznaczała się postawą wrażliwości, a w centrum jej zainteresowań stał człowiek i jego godność.

– Niezłomna pielęgniarka, która doskonale zdawała sobie sprawę, na czym polega pielęgniarska służba, a jednocześnie cały czas przekraczała dotychczasowe schematy i szukała tych, którzy oczekiwali na pomoc.

Na zakończenie uroczystości, głos zabrał zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej i opiekun duchowy ośrodka – ks. Grzegorz Wicher, który podziękował arcybiskupowi za obecność i obiecał, że razem z chorymi, będzie wspierać Kościół krakowski swoją modlitwą.

Dom Wczasowo – Rehabilitacyjny Caritas im. św. Brata Alberta w Zembrzycach udziela całodobowej opieki osobom w podeszłym wieku, niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. Pomoc obejmuje pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji.

Dom im. św. Brata Alberta w Zembrzycach powstał na bazie domu parafialnego, który Caritas otrzymała w darze od parafii św. Jana Chrzciciela. Konieczna była jego gruntowna przebudowa, m.in wzmocnienie fundamentów, wymiana dachu, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na wielką potrzebę ułatwienia mieszkańcom Zembrzyc i okolic dostępu do rehabilitacji, a także na potrzeby osób starszych i samotnych, Caritas rozpoczęła prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych i pobytów czasowych dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, a także usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców Zembrzyc i okolic.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Poświęcenie kaplicy oraz wizyta w ośrodku Caritas w Zembrzycach | Abp Marek Jędraszewski, 4.12.2018

ZOBACZ TAKŻE