STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PODZIĘKOWANIE POLONII NIEMIECKIEJ ZA 100 LAT WOLNOŚCI

Podziękowanie Polonii niemieckiej za 100 lat wolności

– W stuleciu, jakie minęło, otrzymaliśmy wiele Bożych darów, które pozwoliły nam przetrwać i patrzeć z nadzieją w przyszłość. Szczególnym darem – na miarę stulecia i tysiąclecia dziejów Polski – okazał się Papież Jan Paweł II. Poszerzył on przestrzeń wolności nie tylko w swojej Ojczyźnie – w każdej i w każdym z nas – ale także w Europie i świecie. – mówił kardynał Stanisław Dziwisz podczas Akademii we Frankfurcie nad Menem, gdzie wziął udział w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To początek centralnych uroczystości dla Polonii niemieckiej pod hasłem "Wdzięczni Bogu i ludziom", które zostały zorganizowane przez Polską Misję Katolicką w Niemczech na czele z jej rektorem, ks. prał. Stanisławem Budyniem.

Podziękowanie Polonii niemieckiej za 100 lat wolności

Na początku wystąpienia, kardynał przypomniał, że setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest szczególną okazją do refleksji nad losami naszego narodu i państwa. Trudny okres zaborów pozwoliła przetrwać bohaterska postawa wielu pokoleń Polaków, które nie ustawały w walce o wolność.
– Nie ulega wątpliwości, że w tym czasie wielu światłych ludzi, w tym również ludzi Kościoła, walczyło o zachowanie ducha narodu. Ta walka, prowadzona w sferze ducha i kultury, walka o umysły i serca Polaków, przyniosła zwycięstwo. Nasi przodkowie nie pogodzili się z niewolą. Horyzontem ich nadziei był niepodległość i suwerenność. Orężem nie był tylko miecz, lecz przede wszystkim wierność oraz ocalenie tradycji i kultury.

Kardynał zwrócił uwagę, że zewnętrzna wolność Polaków była bardzo krucha i narażona na liczne zamachy, ale dzięki wewnętrznej wolności i solidarności w obliczu zła, udało się pokonać wszystkie przeciwności.
–  Doświadczenie uczy nas, że prawdziwa wolność narodu i państwa związana jest niepodzielnie z wolnością ducha – z wolnością wewnętrzną ludzi sumienia, ludzi prawych, ludzi stawiających opór złu nie tylko wokół siebie, ale także w swoim sercu, ludzi „łaknących i pragnących sprawiedliwości”, do których odnosi się jedno z Błogosławieństw wypowiedzianych przez Jezusa w Kazaniu na Górze. Taka wolność ducha jest Bożym darem i trzeba czuwać nad jej ocaleniem w nas samych. – mówił na zakończenie.

Ks. Tomasz Szopa, Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Fot. Ks. Tomasz Szopa

Galeria

ZOBACZ TAKŻE