STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / POLSKA JEST DOBREM WSPÓLNYM WSZYSTKICH POLAKÓW

Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków

- Modlitwa różańcowa to nasze wejście w modlitwę Najświętszej Maryi Panny - mówił abp Marek Jędraszewski w Kościele Matki Bożej Różańcowej w Kaszowie, gdzie brał udział w uroczystościach odpustowych i sprawował Eucharystię w 20-lecie istnienia parafii.
Metropolita krakowski na początku homilii rozszerzył kontekst usłyszanego podczas Liturgii Słowa I czytania z Księgi Liczb. Przypomniał żądania Izraelitów, którzy podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej zbuntowali się, domagając się innego pokarmu niż manna. W tej trudnej sytuacji Pan Bóg nakazał Mojżeszowi wybranie 70 mężczyzn, którzy będą go wspierać swoją postawą i solidarnością. Arcybiskup odwołał się do słów Mojżesza: „Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha!”, podkreślając, że odnoszą się one do wspólnoty ducha modlitwy, który jednoczy wszystkich wiernych wspólnie odmawiających różaniec.
– Jest to szczególna jedność ducha. Ducha rozważania tajemnic zbawienia, dokonanego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jest to szczególna wspólnota rozważania tych tajemnic zbawczych razem z Najświętszą Maryją Panną.

Dodał, że według tradycji chrześcijańskiej, Maryja w chwili Zwiastowania pogrążona była w modlitwie. Trwała również w modlitewnym skupieniu – jako Matka Kościoła – kiedy z Apostołami w Wieczerniku prosiła o zesłanie Ducha Świętego. Arcybiskup zacytował fragment listu apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae”, w którym papież pisze, że wspomnienia Maryi o Jezusie stanowiły swoisty Różaniec, który Ona sama nieustannie odmawiała.
– Była autentycznym i ukochanym przez wszystkich świadkiem zbawienia. To był Jej różaniec, na który z radością zbiegali się inni. Tradycja mówi, że apostołowie chętnie spotykali się z Matką Najświętszą, nie tylko dlatego, że im przekazywała wspaniałe rzeczy o Chrystusie, ale również dlatego, że patrząc na Jej twarz i rysy, widzieli przepiękne podobieństwo do Chrystusa – Jej Syna, a ich Mistrza.

Metropolita krakowski odwołał się również do słów świętej Bernadety Soubirous, w których opisywała, że jedność z Maryją jest możliwa dzięki modlitwie różańcowej, a także do prośby Matki Bożej, która w Fatimie wzywała właśnie do tej modlitwy.

Podkreślił, że różaniec jest darem i zadaniem dla parafian z Kaszowa, którzy 20 lat temu wybudowali swoją świątynię i oddali się pod opiekę Matki Bożej Różańcowej.
– Różaniec staje się dla Kościoła, ludzi i świata prawdziwym ratunkiem, by trwać z Chrystusem, by dziękować mu za Jego miłość do nas, a za przyczyną Najświętszej Dziewicy, ciągle wołać o zbawienie nasze i całego świata.

Arcybiskup wzywał do modlitwy za Kościół i Ojca Świętego Franciszka, który w czasach kryzysu jest za niego szczególnie odpowiedzialny. Prosił także o modlitwę za Kościół w Polsce, o świętość i wierność kapłanów, którzy muszą być we współczesnym świecie świadkami Chrystusa, głoszącymi Go „w porę i nie w porę”. Przypomniał o modlitwie za Ojczyznę w 100-lecie odzyskania przez nią niepodległości i o wierze naszych ojców, którzy w mrocznych czasach zaborów modlili się o wolność na różańcu.
– Zdajemy sobie sprawę, że ten ostatni czas jest dla Polski z jednej strony czasem wielkiej nadziei na pełne wybicie się na suwerenność i niepodległość. Jednocześnie jest to czas wielkich ataków na nasz kraj, prowadzonych najpierw z zewnątrz przez siły, które za wszelką cenę nie chciałyby, aby Polska pozostała krajem katolickim, wiernym Chrystusowi, podkreślającym swoją łączność z Ojcem Świętym.

Dodał, że współczesna Europa skupia się na konsumpcji i żyje w taki sposób, jakby nie było Pana Boga. W tym świetle Polska jawi się jako znak sprzeciwu i wyrzut sumienia, stąd próbuje się zagłuszyć głos Kościoła w sprawach dotyczących życia naszej Ojczyzny i narodu.
– Tym bardziej jest potrzebna nasza wspólna modlitwa różańcowa z naszą Matką i Królową o to, aby nieustannie chroniła nas pod płaszczem swej opieki (…) Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków. To właśnie mieści się w słowie „Rzeczypospolita” – rzecz wspólna (…) Chodzi o ocalenie życia naszej Ojczyzny w duchu Chrystusowej Ewangelii i Chrystusowego krzyża.

Polska ma stać się krajem ludzi prawego sumienia, czyli takich, których sumienie jest wypalone w ogniu Ewangelii, a jej obywatele mają żyć w prawdzie i modlić się o łaskę jedności dla Polaków, skupionych wokół Maryi i razem z Nią, rozważających tajemnice zbawienia.

Arcybiskupa przywitał ks. proboszcz Jacek Kasperczyk, który mówił, że cieszy się z faktu, że jubileusz parafii w Kaszowie łączy się innymi wielkimi rocznicami: 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości i 40-leciem wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Kaszów przez lata należał do parafii w Liszkach. W 1990 roku z inicjatywy mieszkańców i lisieckich duszpasterzy zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Kościoła. Stopniowo gromadzono fundusze i materiały na jego budowę.  Świątynia została poświęcona przez kardynała Franciszka Macharskiego 28 września 1997 roku, a erygowanie parafii miało miejsce 1 lipca 1998 roku. W ołtarzu głównym znajduje się drewniana figura Matki Bożej Różańcowej.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

20-lecie Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kaszowie | Abp Marek Jędraszewski, 30.09.2018

 

ZOBACZ TAKŻE