STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / POŚWIĘCENIE KAPLICY DOMU ZGROMADZENIA SIÓSTR KARMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS

Poświęcenie kaplicy Domu Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

- Pokornie prośmy Boga, abyśmy pamiętali, że my sami, zgromadzeni w jednej wierze i miłości, jesteśmy żywym Kościołem, ustanowionym na świecie jako znak tej miłości, którą Bóg kocha wszystkich ludzi. - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z pobłogosławieniem kaplicy Domu Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Niegowici.

Poświęcenie kaplicy Domu Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Arcybiskupa przywitał ks. proboszcz – Paweł Sukiennik, który przypomniał historię Zgromadzenia w Niegowici.  Zaznaczył, że Siostry pełnią w parafii różne posługi: zakrystianki, katechetki, organistki, a w nowym klasztorze mieszkają od 2013 roku.

W homilii, metropolita zwrócił uwagę, że Kościół stawia dziś przed wiernymi dwie postaci – Eliasza i Jana Chrzciciela – które przygotowywały drogę dla Pana i podtrzymywały postawę wierności ludu Bożego.
– Postać Eliasza stała się zapowiedzią posługi, którą miał na przełomie Starego i Nowego Przymierza, odegrać, według zamiaru Bożej Opatrzności, Jan Chrzciciel. Jego słowa również były pełne mocy.

Arcybiskup podkreślił, że charyzmat Sióstr Karmelitanek związany jest z tajemnicą Dzieciątka Jezus, uosabiającą miłości Boga do człowieka. Dodał, że w momencie wcielenia Bożego Syna, aniołowie chwalili Boga swoim śpiewem.
– Siostry Karmelitanki zostały powołane przez Pana, aby świadczyć o Jego świętej obecności, która domaga się pełnej miłości adoracji i wsłuchiwania się w potęgę Jego słowa, która wzywa do przemiany serc.

Na zakończenie zaznaczył, że Siostry są świadectwem tego, że Dzieciątko Jezus wzywa do miłości i pragnie być otoczone czystymi ludzkimi sercami.
– Drogie Siostry! Niech ta kaplica będzie sercem Waszych serc. A Pan Jezus, który tu mieszka, niech będzie Waszym największym umiłowaniem, niech budzi Wasze najwierniejsze uczucia i wzywa do modlitwy za świat, aby się nawrócił i stał się jak dziecko.

Siostry Karmelitanki podziękowały arcybiskupowi za jego modlitwę, która pogłębiła ich ufność, że kaplica będzie napełniona Bożą obecnością i łaskawością Dzieciątka Jezus, a także poprosiły o odsłonięcie tablicy, upamiętniającej budowniczych i dobroczyńców klasztoru.

Zgromadzenie Karmelitanek Dzieciątka Jezus jest oparte na duchowości i regule karmelitańskiej, łączącej modlitwę z czynnym apostolstwem. Zostało założone 31 grudnia 1921 roku przez ojca Anzelma Gądka OCD i matkę Teresę Kierocińską. Charyzmat Zgromadzenia obejmuje życie według rad ewangelicznych, modlitwę i przyjęcie postawy dziecięctwa Bożego.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Msza św. z pobłogosławieniem kaplicy Domu Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Niegowici | Abp Marek Jędraszewski, 15.12.2018

ZOBACZ TAKŻE