STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA ŚW. ANTONIEGO W BRZEGACH

Poświęcenie kościoła św. Antoniego w Brzegach

– Jesteśmy duchową świątynią dzięki łasce chrztu świętego. Taka jest prawda o każdym chrześcijaninie – mówił abp Marek Jędraszewski podczas konsekracji kościoła św. Antoniego w Brzegach.

Poświęcenie kościoła św. Antoniego w Brzegach

Na początku homilii arcybiskup przywołał postaci Nehemiasza i Ezdrasza, którzy przyczynili się do odnowy życia religijnego Żydów w okresie po powrocie z niewoli babilońskiej. – W chwili zwątpienia nieoczekiwanie odnaleziono Pięcioksiąg. To wydarzenie było tak niezwykłe, że namiestnik Nehemiasz i kapłan Ezdrasz postanowili odczytać Słowo ludowi (…) –  powiedział metropolita i podkreślił, że dzięki temu w słuchaczach rozbudziło się pragnienie zbudowania nowej świątyni i poczucie bliskości Boga.

Metropolita przypomniał scenę z Ewangelii, w której Chrystus pytał apostołów, za kogo Go uważają. Święty Piotr odpowiedział wtedy „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Dodał, że Apostoł Narodów pisał do Koryntian, że Jezus jest jedynym fundamentem Kościoła, a Jego wyznawcy, którzy razem z Nim umarli dla grzechu i powstali do nowego życia, są świątynią Boga. – Jesteśmy duchową świątynią dzięki łasce chrztu świętego. Taka jest prawda o każdym chrześcijaninie – mówił arcybiskup. – Potrzebujemy miejsc świętych, w którym możemy się gromadzić, aby słuchać Bożego słowa, uczestniczyć w Eucharystii przy ołtarzu i barć udział w innych sakramentach – kontynuował.

– Na początku dzisiejszej uroczystości słyszeliśmy historię tego miejsca, która sięga jeszcze przedwojnia. W 1949 roku, w czasach stalinizmu i prześladowań Kościoła, dzięki determinacji waszych ojców i praojców wzniesiono świątynię – zaznaczył metropolita i odniósł się do obrzędu konsekracji Kościoła. – Otwiera się dla nas najwspanialsza droga prowadząca do zbawienia. Pragnę włączyć się do litanii wdzięczności i podziękowań (…). Dziękuję Wam, bo wiem, że jest to ważny i święty moment w dziejach waszej parafii. Dzięki konsekracji świątynia staje się własnością Boga – podkreślił i prosił parafian, aby otaczali swoją świątynię szacunkiem, czcią i miłością.

Poświęcenie Kościoła w Brzegach

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE