STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / POTRZEBA JASNEGO SPOJRZENIA NA POWOŁANIE MĘŻCZYZNY I KOBIETY

Potrzeba jasnego spojrzenia na powołanie mężczyzny i kobiety

- Siostry i bracia, przez orędownictwo Najświętszej Maryi Panny, powierzmy Bogu wszystkie sprawy, z którymi przybyliśmy dziś do Piekar do Niej – do Matki Syna Bożego. Niech nas zjednoczy wspólna modlitwa dziękczynna za otrzymane dary, a także modlitwa błagalna o to, czego potrzeba naszym rodzinom, wspólnotom i środowiskom, naszej Ojczyźnie i światu. – mówił kardynał Stanisław Dziwisz w Piekarach Śląskich, gdzie przewodniczył uroczystej Eucharystii, wieńczącej Pielgrzymkę Niewiast do Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. W słowie wstępnym, przypomniał, że wiele razy przybywał w to miejsce kardynał Karol Wojtyła.

Potrzeba jasnego spojrzenia na powołanie mężczyzny i kobiety

– Jestem pewien, że dzisiaj św. Jan Paweł II błogosławi nam z wysoka i wstawia się za nami wszystkimi, za naszymi rodzinami, za Kościołem i światem, w którym żyjemy i podążamy do wieczności.

Kardynał przypomniał, że Ojciec Święty darzył kobiety ogromnym szacunkiem, dostrzegał ich wyjątkową rolę, a także powołanie do współpracy ze Stwórcą w budowaniu wyrastającego z miłości świata.

– Przeszły do historii dwa słowa Ojca Świętego, mówiącego o „geniuszu kobiecym”. Za tym pojęciem kryje się wspaniała i rozległa rzeczywistość, godna podziwu i wdzięczności.

Na zakończenie nadmienił, że dziś szczególnie potrzeba jasnego spojrzenia na powołanie mężczyzny i kobiety.

– Takiego spojrzenia uczymy się w świetle słowa Bożego, poczynając od słów zapisanych w pierwszej Księdze Pisma Świętego i mówiących o tym, że „stworzył […] Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”.

Pierwsza pielgrzymka stanowa do stóp Matki Bożej Piekarskiej odbyła się jeszcze przed II Wojną Światową. W okresie represji stalinowskich, Sanktuarium stało się miejscem, z którego padały zdecydowane postulaty pod adresem władz. Rok 1949 stanowił wyraźną cezurę w dziejach pielgrzymki piekarskiej. Od tego czasu władze zaczęły używać represji administracyjnych, aby ograniczyć liczbę osób uczestniczących w piekarskich uroczystościach. Powrót biskupów do Katowic zaowocował odnowieniem pielgrzymowania. Jednym z kaznodziejów, którzy przemawiali na uroczystościach był Karol Wojtyła. Pielgrzymki piekarskie były okazją do podjęcia debaty społecznej, ponieważ podczas ich trwania kierowano do wiernych słowa o najboleśniejszych i najtrudniejszych kwestiach, dotyczących praw robotniczych oraz relacji Państwo-Kościół.

HOMILIA

Joanna Folfasińska | Archdiecezja Krakowska
Fot. Dk. Andrea Nardotto

ZOBACZ TAKŻE