STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / POTRZEBA LUDZI PRAWEGO SUMIENIA. BIERZMOWANIE W PCIMIU.

Potrzeba ludzi prawego sumienia. Bierzmowanie w Pcimiu.

- Otrzymujecie w tym Sakramencie dary Ducha Świętego, aby umieć odnaleźć się w tym świecie jako dzieci Boże i jako ludzie prawego sumienia. - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski w parafii św. Mikołaja w Pcimiu, gdzie udzielał Sakramentu Bierzmowania.

Potrzeba ludzi prawego sumienia. Bierzmowanie w Pcimiu.

Arcybiskupa przywitał proboszcz ks. Lucjan Pezda, który powołując się na słowa św. Ignacego z Antiochii, zauważył, że nie ma nic bardziej znamienitego niż wspólnota zjednoczona w wierze i miłości ze swoim biskupem na sprawowaniu Eucharystii.

Metropolita rozpoczął homilię od przypomnienia wydarzeń z Ewangelii. Chrystus wyrzucił złego ducha z niemego człowieka, a faryzeusze przewrotnie zarzucili Mu, że uczynił to mocą Belzebuba. Podobną postawę zauroczenia kłamstwem i brakiem gotowości, by przyznać, że wydarzyło się coś dobrego, wypomniał Izraelitom prorok Jeremiasz, kiedy odwrócili się od Boga i składali cześć pogańskim bożkom.
– Te wydarzenia wydają się dziś aktualne. Mam na uwadze to, że dokonuje się tyle dobra, a widzi się zło. W drugim człowieku dopatruje się tylko złych intencji. To choroba naszego społeczeństwa, sięgająca również, niestety, dzieci Kościoła. Wynika ona z braku otwartości na działanie Ducha Świętego – Ducha Prawdy, Miłości i Pokoju.

Arcybiskup przywołał słowa Jana Pawła II, który na Placu Zwycięstwa w Warszawie mówił: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. Podkreślił, że zadaniem każdego z nas jest podjęcie papieskiego wołania i słuchanie głosu własnego, dobrze ukształtowanego sumienia, które wyraźnie potrafi odróżnić dobro od zła i kłamstwo od prawdy.
– Sumienie to taka nasza wewnętrzna siła i Boży głos (…) Wasza gotowość do mężnego wyznawania wiary i życia według jej zasad, to nic innego jak bycie człowiekiem prawego sumienia i otwarcie się na dary Ducha Świętego.

Metropolita zauważył, że podążanie za Ewangelią, niejednokrotnie wywoła protesty i sprzeciw tego świata. Zwrócił uwagę, że wszystkie dary Ducha Świętego mają otworzyć wierzących na Boże działanie, natchnąć do życia w prawdzie i pomóc dojść do celu, jakim jest wieczność.
– Na Waszych piersiach wiszą krzyże. Będą Wam one mówiły o miłości Chrystusa wobec każdej i każdego z Was (…) Niech mówią także o tym, że Jezus Chrystus swoją śmiercią, zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem wysłużył nam Ducha Świętego. Świadomość tego daru, niech Was zachęca, aby nie lekceważyć głosu Bożego Ducha, który woła w Was: Bądź człowiekiem prawego sumienia! Idź zawsze za dobrem! Idź zawsze za prawdą!

FOTORELACJA

Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Bierzmowanie w Parafii św. Mikołaja w Pcimiu | Abp Marek Jędraszewski, 28.03.2019

ZOBACZ TAKŻE