STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / POŻEGNANIE KS. DR. HAB. WOJCIECHA ŻYCIŃSKIEGO SDB, PROF. UPJPII

Pożegnanie ks. dr. hab. Wojciecha Życińskiego SDB, prof. UPJPII

Na ostatniej w roku akademickim 2018/2019 Radzie Wydziału Teologicznego jej członkowie złożyli podziękowania przechodzącemu na emeryturę ks. dr. hab. Wojciechowi Życińskiemu SDB, prof. UPJPII.
 

Ks. dr. hab. Wojciech Życiński SDB, prof. UPJPII w latach 1994–1997 sprawował urząd prodziekana Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej, a w latach 1997–2000 dziekana tego wydziału. Od 2000 do 2006 był prorektorem Papieskiej Akademii Teologicznej ds. Nauki i Współpracy Krajowej i Zagranicznej. Od 1995 do 2017 pełnił funkcję kierownika najpierw II Katedry Dogmatyki, później Katedry Mariologii. Od 2012 roku jest zwyczajnym członkiem Pontificia Accademia Mariana Internationalis. Ks. Wojciech to ceniony autor wielu artykułów i monografii, szczególnie z zakresu mariologii. Na uwagę zasługują chociażby: Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej, Lublin Wydawnictwo KUL 2010 oraz Matka, która pozostała Dziewicą, seria Horyzonty dogmatu, Kraków 2017.

Ks. Dziekan prof. dr hab. Arkadiusz Baron w swoim wystąpieniu nawiązał do twórczego wkładu ks. Wojciecha Życińskiego w działalność Wydziału Teologicznego jako prodziekana i dziekana, podkreślając jego organizacyjne kompetencje i naukową wrażliwość.

Ks. Rektor prof. dr hab. Wojciech Zyzak w imieniu całej społeczności Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie podziękował ks. prof. Wojciechowi za wieloletnią pracę dydaktyczną, a także za wszystkie podejmowane inicjatywy naukowo-badawcze. Następnie jako znak szczególnej wdzięczności wręczył ks. Życińskiemu złoty medal Bene Merenti, przyznawany przez senat za wyjątkowy wkład w rozwój Uczelni. Przed tą doniosłą chwilą ks. prof. dr hab. Szymon Drzyżdżyk odczytał pismo skierowane do ks. prof. Wojciecha od Władz Uczelni, firmowane przez Rektora UPJPII, Dziekana WT, Kierownika Instytutu Teologii Dogmatycznej oraz Członków Rady Wydziału, którego treść podaje się niżej.

Na zakończenie głos zabrał ks. prof. Wojciech Życiński SDB. W krótkich słowach podziękował on zgromadzonym za wszystkie oznaki wdzięczności wobec jego osoby. Ze wzruszeniem podkreślił, że zawsze cenił sobie wysoki poziom kompetencji osób, z którymi przyszło mu współpracować na wielu odcinkach uczelnianej działalności.

Drogi Księże Profesorze, Wojciechu, raz jeszcze wyrażamy Ci podziękowanie za wkład w wielowymiarowy rozwój wpierw Papieskiej Akademii Teologicznej, dziś Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dziękujemy za aktywność administracyjną, dydaktyczną, badawczą wyrażoną w licznych publikacjach, a także za wypromowanych magistrów, licencjuszy i doktorów. Wdzięczni jesteśmy za to, że uprawiana przez Ciebie teologia była praktyczna, bo pomagała zrozumieć innym, dlaczego wierzą, że była uosobieniem prostej wiary. Szczególne podziękowanie za twoje teksty o Maryi, Bożej Rodzicielce, którą ukazywałeś jako Tę, która objaśnia naszą historię, a przede wszystkim jako Matkę naszej teraźniejszości. Życzymy Ci spokojnej, bo od dziś emerytalnej twórczości, wolnej od pośpiechu i terminów. Wdzięczni Twoi współpracownicy.

 

Ks. Szymon Drzyżdżyk
Ks. Marek Gilski
Henryk R. Kośla OFM

ZOBACZ TAKŻE