STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PREMIERA KSIĄŻKI “JAN PAWEŁ II – KOMUNIKACJA I KULTURA. W 100-LECIE URODZIN WIELKIEGO PAPIEŻA”

Premiera książki “Jan Paweł II – komunikacja i kultura. W 100-lecie urodzin Wielkiego Papieża”

24 października, w Auli św. Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, miała miejsce premiera książki "Jan Paweł II - komunikacja i kultura". Monografia, pod redakcją ks. prof. Roberta Nęcka i Joanny Sobczyk-Pająk, zawiera wspomnienia, refleksje i teksty naukowe powstałe w 100-lecie urodzin Wielkiego Papieża.

Premiera książki “Jan Paweł II – komunikacja i kultura. W 100-lecie urodzin Wielkiego Papieża”

– Warto zauważyć, że w Roku Jana Pawła II, upamiętniającym stulecie jego urodzin, podjęto bardzo wiele inicjatyw, nawiązujących do osoby i dokonań Papieża, który wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Uderza nas fenomen utrzymującej się pamięci o pontyfikacie i jego oddziaływaniu na współczesność, choć od śmierci św. Jana Pawła II mija już szesnasty rok. Pośród wspomnianych inicjatyw, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na opublikowane dzieła, które poszerzają naszą wiedzę o sprawach i tematach charakterystycznych dla pontyfikatu Jana Pawła II. Dziś uczestniczymy w prezentacji jednego z dzieł, wydanego z okazji papieskiego Jubileuszu – mówił kard. Stanisław Dziwisz podczas prezentacji książki.

Papieski Sekretarz podkreślił, że Jan Paweł II w sposób szczególny dowartościował kulturę, powołując 20 maja 1982 r.  Papieską Radę do spraw Kultury. – Chciałbym zwrócić uwagę na kwestie ważne dla Jana Pawła II w obszarze kultury i komunikacji. Pierwszą z nich jest relacja pomiędzy wertykalnym i horyzontalnym wymiarem kultury. Oderwanie horyzontalnego wymiaru ludzkiej kultury od jej wymiaru wertykalnego zawsze prowadzi wcześniej lub później do dehumanizacji ludzkiej kultury. Zdaniem Jana Pawła II pomiędzy horyzontalnym i wertykalnym wymiarem kultury nie ma i nie może być rozdźwięku. Świadczy o tym chociażby sam rodowód słowa: kult – kultura – przekonywał kardynał.

– Druga sprawa, która leżała Janowi Pawłowi II na sercu to osiągnięcie harmonii pomiędzy tzw. kulturą elitarną i kulturą egalitarną – kontynuował metropolita senior. Ten pierwszy typ kultury prezentują świątynie kulturalne (teatry, filharmonie, opery), drugi mass media. Jan Paweł II uważał, że zaakceptowanie tej dychotomii naruszałoby prawa człowieka do równego dostępu do dób kultury. Sukces teatru telewizyjnego dowodzi, że taka harmonia pomiędzy kulturą elitarną i egalitarną jest możliwa, chociaż trudna do osiągnięcia – powiedział i zwrócił uwagę, że Jan Paweł II pojmował kulturę jako komunikację. Kardynał zauważył integralny związek mowy werbalnej i niewerbalnej w komunikacji ewangelicznej Jana Pawła II. Dodał, że Ojciec Święty znał wartość słowa i wiedział też, że nie wszystko można wyrazić przy jego pomocy.

– Bardzo się cieszę, że prezentowana publikacja powstała w Krakowie i była inspirowana przez środowisko Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Dziękuję: Redaktorom, Autorom artykułów, Wydawnictwu za podjęty wysiłek i tak piękne jego zwieńczenie, Na tym jednak nie wolno poprzestać. Dorobek życiowy św. Jana Pawła II jest tak ogromny, że zawsze będzie co badać, zarówno gdy chodzi o jego teologiczno-pastoralną część, jak i filozoficzno-humanistyczne przesłanie kierowane do świata. Swoim wystąpieniem chciałem wskazać na oryginalność tego dorobku, charakter myślenia oraz postępowania Jana Pawła II, a także uniwersalność przesłania, niezależnie od mentalności ludzi i czasów, w których przyjdzie im żyć oraz realizować swoje powołanie – zakończył kardynał.

Premiera książki odbyła się z udziałem kard. Stanisława Dziwisza, Tadeusza Jakubowicza, Przemysława Häuser- Schöneicha, Adama Bachledy-Curusia, ks. Zbigniewa Bielasa, ks. Roberta Nęcka, Joanny Sobczyk-Pająk oraz Waldemara Piaseckiego z Nowego Jorku.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE