STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PRO MEMORIA DLA DUSZPASTERZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ NA CZAS ADWENTU I BOŻEGO NARODZENIA A.D. 2020

Pro memoria dla duszpasterzy Archidiecezji Krakowskiej na czas Adwentu i Bożego Narodzenia A.D. 2020

Publikujemy pełną treść wskazań Kurii Metropolitalnej na czas Adwentu i świąt Bożego Narodzenia.
Czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia, kiedy to pogłębia się pragnienie wielu wiernych, aby być blisko Pana Boga i pozwolić przeniknąć się Jego miłością, był zawsze uświęcony szczególnie gorliwą i ofiarną służbą kapłańską. Ograniczenia wynikające z epidemii, którą aktualnie przeżywamy, wymagają okazania tej samej,
a nawet gorętszej miłości pasterskiej wobec powierzonych nam wiernych.

W związku z tym przedstawiamy rekomendacje dotyczące niektórych aspektów przeżywania najbliższych miesięcy we wspólnotach parafialnych Archidiecezji Krakowskiej.

Ilość i godziny celebracji Eucharystii należy tak zorganizować w zgodzie
z normami prawa, by mogła w nich uczestniczyć jak największa liczba wiernych. Można to osiągnąć m. in. poprzez zaproszenie do pomocy kapłanów nie związanych na co dzień z duszpasterstwem parafialnym: księży profesorów oraz ojców zakonnych. Dyspensa udzielona 17 października 2020 r. przez Metropolitę Krakowskiego odnosi się zarówno do niedzielnego, jak
i świątecznego obowiązku uczestniczenia we Mszy św.

Konieczne jest poświęcenie wielu godzin na przedświąteczną spowiedź, zorganizowaną być może dla każdego z rejonów parafii osobno,
z zachowaniem właściwych rygorów sanitarnych. Możliwe są również, po konsultacjach z zainteresowanym chorym oraz członkami rodziny z nim mieszkającymi, przedświąteczne odwiedziny z sakramentami świętymi.

W tym okresie jeszcze bardziej obficie korzystać można z bogatego wyboru celebracji liturgicznych poza Mszą świętą i organizować wspólną Liturgię Godzin, obrzęd Komunii Świętej, adoracje, uwielbienie śpiewem, elementy rekolekcji adwentowych, sprawować sakramenty i sakramentalia.

Symbolicznym znakiem łączności wiernych z parafią niech będą błogosławione w tym okresie i zabierane z kościoła do domów opłatki, woda święcona, świece na stół wigilijny, owies, wino, kreda i kadzidło, a także List Rektora UPJPII oraz przygotowane przez Archidiecezję materiały: Celebracja Wieczerzy Wigilijnej i Modlitwa o błogosławieństwo dla domu i rodziny. Po zamówieniu przez Księdza Proboszcza odpowiedniej ilości, materiały te zostaną przesłane do parafii (będą dostępne także na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej). Można do nich dołączyć również list Księdza Proboszcza do parafian. Jeśli warunki na to pozwolą, należy zorganizować o ustalonej godzinie dnia 24 grudnia transmisję życzeń od duszpasterza z kościoła parafialnego.

Wieczór Wigilii przed uroczystością Bożego Narodzenia powinien być przeniknięty religijnymi akcentami. Warto przypominać wiernym o intencjach pokutnych towarzyszących przedświątecznym porządkom i przygotowaniom, o wspólnym ubieraniu choinki, o modlitwie przed wieczerzą wigilijną połączonej z lekturą fragmentu Ewangelii, o użyciu pobłogosławionych opłatków, o życzeniach, które koncentrują się na wartościach duchowych,
o tradycyjnie postnym charakterze dań wigilijnych, o śpiewie kolęd i wspólnym oglądaniu transmisji Mszy świętej w nocy.

Wizytę duszpasterską, której szczególnym elementem jest błogosławieństwo rodziny w miejscu jej zamieszkania, pracy i wspólnego rozwoju, można przenieść na dogodny i bezpieczny czas po ustaniu pandemii. Na wyraźne jednak zaproszenie poszczególnych rodzin można odpowiedzieć indywidualnymi odwiedzinami z zachowaniem norm sanitarnych.

W oczekiwaniu na możliwość nawiedzenia w przyszłości domu przez kapłana, można organizować w kościele celebracje przeznaczone dla każdego z rejonów parafii oraz zachęcać wiernych do wspólnej Modlitwy o błogosławieństwo dla domu i rodziny według materiałów, które po zamówieniu odpowiedniej ilości przez Księdza Proboszcza zostaną przesłane do parafii. Nie zaleca się natomiast organizowania opłatkowych spotkań różnych grup i wspólnot parafialnych.

Nie mniej istotne będzie zwracanie uwagi wiernych na codzienne elementy wyrażające bliskość wobec Boga, który nieustannie do nas przychodzi i na nas czeka, jak modlitwa przed posiłkami, czy słowo przepraszam na koniec dnia. Duszpasterze niech wykorzystują wszystkie dostępne środki, by kierować wobec wiernych wyrazy pamięci i zainteresowania – nawet zwykła rozmowa telefoniczna, zwłaszcza z osobami chorymi, może stać się w tym czasie przejawem pasterskiej troski, a podarunek przesłany cierpiącym niedostatek znakiem Bożej nadziei. Zwracać też warto uwagę i zachęcać do okazywania solidarności i pomocy sąsiedzkiej, która zawsze jest naszą odpowiedzią na Bożą miłość.

 

Kraków, dnia 3 grudnia 2020 roku

ks. Grzegorz Kotala

kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie


Materiały dla wiernych

ZOBACZ TAKŻE