STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PROJEKT DLA MŁODZIEŻY „OBLICZA DIALOGU. MŁODY ASYŻ: MŁODZIEŻ NA RZECZ TOLERANCJI I POKOJU”

PROJEKT DLA MŁODZIEŻY „OBLICZA DIALOGU. MŁODY ASYŻ: MŁODZIEŻ NA RZECZ TOLERANCJI I POKOJU”

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zaprasza do współpracy w projekcie dla młodzieży: „Oblicza Dialogu. Młody Asyż: Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju”.

PROJEKT DLA MŁODZIEŻY „OBLICZA DIALOGU. MŁODY ASYŻ: MŁODZIEŻ NA RZECZ TOLERANCJI I POKOJU”

Projekt przygotowany jest do realizacji w systemie pracy zdalnej, hybrydowej lub tradycyjnej. W roku szkolnym 2020/21 realizacja całej edycji odbywać się będzie wyłącznie w sieci, a efektem – jak w każdej poprzedniej edycji – jest tworzenie wspólnej strony o dialogu w duchu nauczania Jana Pawła II: www.obliczadialogu.pl. Oficjalną stronę projektu od momentu jego powstania odwiedziło ponad 3 600 000 odbiorców.  Projekt jest  wspaniałym materiałem edukacyjnym na lekcje przedmiotów humanistycznych oraz lekcje katechezy. Szkoły otrzymują certyfikaty ukończenia danej edycji oraz nagrody rzeczowe.

Obecnie trwa nabór do VIII edycji projektu i trwać będzie do 25 listopada 2020 roku.  Przedsięwzięcie  adresowane jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  z Polski oraz z ośrodków polonijnych. Zakończenie planowane jest na maj 2021 roku. Uczniowie pod opieką nauczycieli – koordynatorów redagują własne podstrony internetowe. Organizator – Instytut Dialogu Międzykulturowego – zapewnia serwer na stronę oraz system CMS wraz z przygotowanym szablonem oraz udostępnia nieodpłatnie. Zapewnia też doradztwo techniczne i merytoryczne w czasie trwania przedsięwzięcia. Na stronie projektu uczestnicy prezentują zgromadzone materiały tekstowe, filmowe i fotograficzne związane z główną tematyką. Mogą być to prezentacje, wystawy, prelekcje, konkursy, prace plastyczne itp. Uczestnicy mają także możliwość korzystania  z tematycznych przedsięwzięć organizowanych przed podmioty zewnętrzne ( w tym roku wyłącznie w sieci). Instytut ze swojej strony także umieszczać będzie w sieci materiały edukacyjne, z których młodzież będzie mogła korzystać. Głównym celem jest tworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie.

Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Wszystko ma swój czas. Pora radości, pora smutku w kulturach i religiach”. W tym roku szkolnym analizować będziemy zagadnienia odnoszące się do sposobów celebrowania radosnych i smutnych chwil w życiu ludzi pod każdą szerokością geograficzną. Pomimo różnic religijnych i kulturowych każdy człowiek, każda grupa etniczna, każde społeczeństwo przeżywa momenty radosne, beztroskie, idylliczne, a także mierzy się w swoim życiu ze smutkiem, melancholią czy zwątpieniem.  Czas pandemii skłania do szczególnej refleksji na ten temat.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz poprzednich siedmiu edycji znajdują się na stronie: www.obliczadialogu.pl oraz na stronie Instytutu: https://idmjp2.pl/index.php/pl/projekty/oblicza-dialogu, a także w ogólnodostępnych mediach.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE