STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / PROMOCJA KSIĄŻKI “KAROL WOJTYŁA I HUMANAE VITAE”

Promocja książki “Karol Wojtyła i Humanae vitae”

27 listopada bieżącego roku w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się promocja polskiego wydania książki ks. dr. Pawła S. Gałuszki „Karol Wojtyła i Humanae vitae”. Monografia, która stanowi pracę doktorską autora, ukazała się nakładem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, które było organizatorem spotkania. Rozpoczyna ona serię Na Ścieżkach Prawdy, na którą złożą się przekłady publikacji powstałych w Katedrze Karola Wojtyły w Rzymie, zgłębiających myśli św. Jana Pawła II na tematy wiary i kultury.

Promocja książki “Karol Wojtyła i Humanae vitae”

Promocja oryginału książki „Karol Wojtyła e Humanae vitae” odbyła się 8 marca br. w Rzymie i spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów oraz uznaniem przedstawicieli świata nauki.

Wydanie tej monografii przypada w roku pięćdziesiątej rocznicy wydania Humanae Vitae. Encyklika ta jest dokumentem mówiącym przede wszystkim o pięknie miłości małżeńskiej, w którą wpisuje się godność samych małżonków oraz godność poczynającego się nowego życia.

Papież Paweł VI wskazuje w niej na zasady moralne w dziedzinie przekazywania ludzkiego życia. Jego nauka dotycząca odpowiedzialnego rodzicielstwa spotkała się w ówczesnych czasach z dużą krytyką i została odrzucona nawet przez niektóre środowiska katolickie. Do dzisiaj wokół niej pojawia się wiele kontrowersji, szczególnie w odniesieniu do stosowania antykoncepcji. Natomiast sam Karol Wojtyła, który wraz z grupą krakowskich teologów miał wkład w powstanie encykliki, widział prorocze przesłanie św. Pawła VI i uważał, że powinno stać się ono fundamentem życia małżeńskiego i rodzinnego. Ks. Paweł Gałuszka – jak zauważa Wydawca – wnikliwie prześledził prace kardynała Wojtyły oraz innych teologów i stworzył fascynującą – szczególnie dla polskich czytelników – monografię.

Spotkanie w Warszawie było wyjątkową okazją, „by rozprawić się z wątpliwościami, jakie często wiążą się z tą tematyką, zadać niewygodne, trudne pytania, wziąć udział w konstruktywnej dyskusji oraz kupić książkę i zdobyć dedykację autora – dyrektora krakowskiego duszpasterstwa rodzin.”

W spotkaniu wzięli udział ks. dr Paweł Gałuszka, Grzegorz Polak – moderator spotkania oraz dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Wśród gości obecni byli m.in. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński, rzecznik prasowy KEP ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, redaktor Paweł Zuchniewicz, Barbara Stefańska z Centrum Myśli Jana Pawła II oraz dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. dr Marcin Szczerbiński i archidiecezjalny doradca życia rodzinnego Beata Chojnacka.

Na wstępie spotkania Pan Grzegorz Polak powitał gości i zarysował tematykę książki, a dyrektor Marcin Adamczewski nakreślił plany wydawnicze muzeum dotyczące serii Na Ścieżkach Prawdy. Następnie po odpowiedzi ks. dr. Gałuszki na pytania przygotowane przez moderatora wywiązała się dyskusja. Wśród poruszanych kwestii pojawił się między innymi sposób dotarcia z nauką o Humanae vitae do młodych ludzi. Okazało się, że najważniejsze są podstawy – „młodzi ludzie nie lubią zakazów i nakazów, a Kościół tak jest kojarzony” – jak wypowiedział się jeden z uczestników. Należy więc szerzyć naukę Kościoła tak, by ludzie zrozumieli jej sedno, przyjęli tę wykładnię jako swoją. Była też mowa o tym, by nie spłycać pamięci o Papieżu, lecz podjąć trud zrozumienia jej nauki, pojawiały się też kwestie wzajemnych relacji kobiety i mężczyzny a propos kwestii stosowania antykoncepcji, którą Karol Wojtyła uważał za przemoc wobec kobiety.

Celina Wojtas

Książkę „Karol Wojtyła i Humanae Vitae” można nabyć pisząc na adres biuro@muzeumjp2ipw.pl

ZOBACZ TAKŻE