STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / RAFAEL LUCIANI “POWRÓCIĆ DO JEZUSA Z NAZARETU. NA DRODZE POZNANIA BOGA I CZŁOWIEKA POPRZEZ ŻYCIE JEZUSA.”

Rafael Luciani “Powrócić do Jezusa z Nazaretu. Na drodze poznania Boga i człowieka poprzez życie Jezusa.”

„Po dwudziestu wiekach chrześcijaństwa my, którzy nazywamy siebie chrześcijanami, winniśmy powrócić do Jezusa, aby coraz prawdziwiej i wierniej zakorzenić naszą wiarę w Jego postawie ludzkiej, Jego przesłaniu i Jego służbie królestwu Ojca. Takie wezwanie kieruje do nas z mocą Rafael Luciani w niniejszej publikacji, napisanej w sposób śmiały i oryginalny, zapraszając nas do radykalnego skorygowania niezbyt poprawnych sposobów myślenia o Jezusie Chrystusie, praktyk religijnych nie dość wiernych Jezusowi i takich stylów życia, które są wypaczeniem postawy prawdziwego podążania za Chrystusem, nie współdziałając dla sprawy królestwa Bożego, której On poświęcił się całkowicie, aż po oddanie życia.Poprzez niniejszą książkę Rafael Luciani chce otworzyć nam drogę, która, odzyskując dla nas historyczną pamięć o Jezusie, poprowadzi ku życiu w tym samym duchu, w którym On przeżywał swoje człowieczeństwo, a przez to pomoże nam spotkać się z Bogiem żywym, którego królestwu poświęcił całe swoje życie.

Konkretniej rzecz ujmując, dla Rafaela Lucianiego „powrócić do Jezusa” oznacza wypełnić trzy fundamentalne zadania. Po pierwsze, przyjąć historyczne człowieczeństwo Jezusa jako paradygmat dla naszego sposobu bycia ludźmi: to, co objawia się nam w Jezusie, to nie zbiór prawd wiary, lecz sposób życia – najbardziej ludzki z możliwych i najpełniej uczłowieczający, gdyż wiernie oddający wolę Boga, który pragnie i szuka świata bardziej ludzkiego. Po drugie, koniecznym jest zastosować w praktyce tę konkretną praxis Jezusa jako rzeczywistość ostateczną i decydującą; czyniąc tak, wyznajemy, że Jezus jest Mesjaszem, Chrystusem naszej wiary. Po trzecie, „powracanie do Jezusa” zobowiązuje nas do służenia nie jakiejś konwencjonalnej religii, lecz dziełu królestwa Bożego, dziełu dobrego i współczującego Ojca: to zobowiązanie konkretyzuje się w zdecydowanym działaniu przeciwko takim okolicznościom historycznym, które stają na przeszkodzie Jego królestwu pokoju i sprawiedliwości, a także rozwijaniu braterskiej postawy służby wobec wszystkich, którzy cierpią. W ten sposób królestwo Boże dokonuje się także w naszych czasach.

To dzieło nie pozostawi obojętnymi czytelników zainteresowanych postacią Jezusa. Niektórzy będą wdzięczni autorowi za wysiłek włożony w odtworzenie wspomnień o Jezusie, zebranych i przekazanych nam przez Jego pierwszych naśladowców, gdyż dzięki nim mamy możliwość bliższego poznania Jezusa Chrystusa. Jestem przekonany, że na tej drodze mogą otworzyć się przed nami nowe horyzonty refleksji, którą już teraz podejmują badania historycznokrytyczne, przyczyniając się do przedstawienia w nowy, lepiej wyartykułowany sposób, relacji między Jezusem historii a Chrystusem wiary.

Innym czytelnikom niniejsze studium pomoże w lepszym zrozumieniu działalności mesjańskiej Jezusa i ludzkiego znaczenia Jego całkowitego oddania w służbie królestwa Bożego oraz tej postawy, w jakiej przyjął On mękę na krzyżu. Wielu ujrzy w nowym świetle fundamentalne cechy Jezusa, silnie akcentowane i uparcie powtarzane przez autora: odrzucenie wszelkiej przemocy, solidarność braterską, zwrócenie się ku najsłabszym, współczucie, gotowość do brania na siebie ludzkiego grzechu i cierpienia…”.

ze wstępu José Antonio Pagola

Wydawnictwo Bratni Zew

ZOBACZ TAKŻE