STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW ARCHIDIECEZJI KRKOWSKIEJ W 2021 ROKU

Rekolekcje dla kapłanów Archidiecezji Krkowskiej w 2021 roku

Zgodnie z dekretem Metropolity Krakowskiego o formacji stałej z 2019 roku: „Księża, którzy rozpoczęli dziesiąty rok kapłaństwa, aż do emerytury są zobowiązani do udziału w corocznych, przynajmniej trzydniowych rekolekcjach zamkniętych. "
Św. Jan Paweł II w “Pastore Dabo Vobis” pisał: “Duszą i zewnętrznym kształtem formacji stałej jest miłość pasterska: Duch Święty, który napełnia kapłana miłością pasterską, prowadzi go i towarzyszy mu na drodze coraz głębszego poznania tajemnicy Chrystusa, niezgłębionej w swym bogactwie, a poprzez nią — tajemnicy chrześcijańskiego kapłaństwa. Ta sama miłość pasterska każe kapłanowi coraz lepiej poznawać oczekiwania, potrzeby, problemy i wrażliwość tych, do których skierowana jest jego posługa: ludzi żyjących w konkretnych sytuacjach osobistych, rodzinnych i społecznych”.

Księża, którzy rozpoczęli dziesiąty rok kapłaństwa, aż do emerytury są zobowiązani do udziału w corocznych przynajmniej trzydniowych rekolekcjach zamkniętych. Co trzy lata zobowiązanie to ma być realizowane przez udział w rekolekcjach organizowanych przez Archidiecezję Krakowską. Za zorganizowanie tych ostatnich odpowiedzialny jest ojciec duchowny kapłanów Archidiecezji Krakowskiej. Wyjątkowo inną formę odbywanych rekolekcji należy uzgodnić z ojcem duchownym kapłanów Archidiecezji Krakowskiej.

W roku 2021 rekolekcje organizowane przez Archidiecezję Krakowską będą odbywać się w następujących terminach:

1-4 marca (pon.-czw.) 2021 r. – Zembrzyce, Ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny im. Ks. Kard. Karola Wojtyły, tel. 33 874 41 86, 734 165 929, recepcja@totus-tuus.com.pl

27-30 czerwca 2021 – Kalwaria Zebrzydowska, tel. 33 8766304, 33 8766641

20-23 września 2021 Kalwaria Zebrzydowska, tel. 33 8766304, 33 8766641

4-7 października 2021 – Zembrzyce, Ośrodek wypoczynkowo-rekolekcyjny im. Ks. Kard. Karola Wojtyły, tel. 33 874 41 86, 734 165 929, recepcja@totus-tuus.com.pl

7-10 listopada 2021 Zakopane-Księżówka, tel. 18 2015133, 18 2014997, 182011635, leszek.mirek@wp.pl

6-9 grudnia 2021 Zakopane-Księżówka, tel. 18 2015133, 18 2014997, 182011635, leszek.mirek@wp.pl

W Archidiecezji Krakowskiej, zgodnie z Dekretem Metropolity kard. Franciszka Macharskiego z dnia 25 sierpnia 1998 r., formacja stała kapłanów składa się z następujących etapów:

NEOPREZBITERZY

Księża neoprezbiterzy biorą udział w czterech spotkaniach formacyjnych w ciągu pierwszego roku kapłaństwa. Za program i jego realizację odpowiedzialny jest Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

2-7 LAT KAPŁAŃSTWA

Księża w drugim, trzecim, czwartym, piątym, szóstym i siódmym roku kapłaństwa uczestniczą dwa razy w roku szkolnym w spotkaniach w ramach Podyplomowych Studiów Formacji Stałej Kapłanów przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym domu rekolekcyjnym naprzemiennie na terenie Archidiecezji Krakowskiej i Diecezji Bielsko-Żywieckiej

6 LAT KAPŁAŃSTWA

Księża w szóstym roku kapłaństwa uczestniczą w trzydniowych rekolekcjach rocznikowych, odprawianych w czasie ferii zimowych.

8-9 LAT KAPŁAŃSTWA

Księża w ósmym i dziewiątym roku kapłaństwa uczestniczą – w ramach formacji stałej kapłanów Archidiecezji Krakowskiej – dwa razy w roku szkolnym w spotkaniach formacyjnych, które odbywają się w wyznaczonym domu rekolekcyjnym.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE