STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU “BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI 2020”

Rozstrzygnięcie konkursu “Błogosławieni Miłosierni 2020”

12 listopada 2020 r., w siedzibie Kurii Metropolitarnej przy ul. Franciszkańskiej 3, odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody „Błogosławieni Miłosierni 2020”, które wyłoniło laureatów Konkursu.
W skład Kapituły Nagrody weszli:

  1. Tomasz Stec  – Wiceekonom Archidiecezji Krakowskiej
  2. Zygmunt Berdychowski – Prezes Fundacji Forum Ekonomicznego w Krynicy, które ufundowało pulę nagród konkursu
  3. Siostra Weronika Figas ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek
  4. Grzegorz Wicher – z-ca Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej
  5. Jakub Kwaśnik – kierownik Działu Pomocy Arcybractwa Miłosierdzia.

Nadesłane wnioski konkursowe Kapituła Nagrody poddała ocenie formalnej i zakwalifikowała do dwóch Kategorii Konkursu:

Parafialny Zespół Charytatywny

Organizacja działająca na terenie Archidiecezji Krakowskiej na rzecz pomocy dla potrzebujących

W kategorii Młodzieżowe Koło Charytatywne nie nadesłano żadnego wniosku, w związku z czym Kapituła nie przyznawała nagród w tej dziedzinie.

W ramach kategorii Parafialny Zespół Charytatywny, spośród nadesłanych wniosków konkursowych, Kapituła Nagrody wyłoniła Laureatów Nagrody:

I miejsce – Grupa Charytatywna przy parafii Św. Jana Chrzciciela w Krakowie

Działalność charytatywna grupy wyróżnia się szczególnie pod względem rozmachu i różnorodności prowadzonych działań pomocowych oraz zaangażowaniu wolontariuszy z parafii jak np. Rycerze Kolumba, Diakonia Życia. Grupa charytatywna wychodzi naprzeciw potrzebom parafian szczególnie we wsparciu dla osób i rodzin z niepełnosprawnościami, opieką domową osób starszych, chorych i samotnych. Wolontariusze otwarci są na potrzeby osoby lub rodziny, która prosi o pomoc, również spoza parafii. 

II miejsce – Parafialny Zespół Caritas „Betania” w Myślenicach

Działalność charytatywna Betanii sięga zakresem wiele osób i rodzin potrzebujących wsparcia, zarówno w zakresie pomocy doraźnej, jak również organizuje wyjazdy wakacyjne dla osób niepełnosprawnych czy rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto zespół prowadzi kuchnię albertyńską, zbiórkę żywności, organizuje dla swoich podopiecznych spotkania świąteczne wraz z poczęstunkiem i paczką świąteczną.                  

III miejsce – Parafialny Zespół Charytatywny przy parafii Św. Wojciecha w Krakowie

Parafialny zespół charytatywny działa od ponad 30 lat i stale wspiera i obejmuje pomocą swoich parafian. Ma piękną i długą historię swoich dokonań w ramach prowadzonych działań pomocowych. Wolontariusze z oddaniem i sercem służą drugiemu człowiekowi w potrzebie, pomagają w codziennych sprawach życiowych, organizują spotkania świąteczne, paczki z żywnością lub odzieżą.  

W ramach kategorii Organizacja działająca na terenie Archidiecezji Krakowskiej na rzecz pomocy dla potrzebujących,  spośród nadesłanych wniosków konkursowych, Kapituła Nagrody wyłoniła Laureatów Nagrody:

 I miejsce – Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio w Krakowie

Działalność Dzieła Św. Ojca Pio zdecydowanie wyróżnia się pod względem zakresu i obszarów udzielanej pomocy, poczynając od codziennej pielęgnacji do aktywizacji zawodowej i podjęcia pracy. Organizacja pomaga osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, wspiera osoby w wyjściu z bezdomności w ramach integracji społecznej, zawodowej czy mieszkaniowej. Dzieło Św. Ojca Pio ma liczne rzesze wolontariuszy, którzy włączają się w niesienie pomocy potrzebującym i pomagają im odzyskać godność ludzką.

 II miejsce – Gminny Klub PCK w Lachowicach

Klub w Lachowicach działa dzięki wolontariuszom i prowadzi szeroki wachlarz działań pomocowych. Wspiera osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej w zakresie pomocy doraźnej np. przekazuje paczki żywnościowe, odzieżowe, pomaga w wykupieniu leków, oraz w opiece nad osobami starszymi, schorowanymi i samotnymi. Wolontariusze są zaangażowani w różne projekty pomocowe dla mieszkańców, ale również niosą pomoc dla innych instytucji np. pomoc dla pogotowia ratunkowego w dostarczeniu maseczek w czasie pandemii.

III miejsce – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Krakowie

 Towarzystwo Św. Brata Alberta niesie pomoc osobom bezdomnym i ubogim od ponad 30 lat. Wspiera potrzebujących w zakresie paczek żywnościowych, zakupie odzieży, pomaga w wykupieniu leków. Towarzystwo wspiera osoby po odbytej karze więzienia. Towarzystwo w ramach wsparcia życia religijnego organizuje również rekolekcje.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE