STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / RUSZYŁA XV EDYCJA KONKURSU PAPIESKIEGO INSTYTUTU TERTIO MILLENNIO

Ruszyła XV edycja Konkursu Papieskiego Instytutu Tertio Millennio

"Dar na stulecie" - pod takim hasłem odbędzie się XV edycja Konkursu Papieskiego organizowanego przez Instytut Tertio Millennio. Celem tegorocznej inicjatywy jest upamiętnienie 100. urodzin Jana Pawła II oraz rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża wśród młodzieży.

Ruszyła XV edycja Konkursu Papieskiego Instytutu Tertio Millennio

Konkurs Papieski jest jednym z największych konkursów dotyczących wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Do tej pory uczestniczyło w nim ponad 25 tys. osób.

– Konkurs kształtuje twórcze myślenie, stwarza możliwość skonfrontowania własnych przekonań z przesłaniem papieża Polaka. Jest zaproszeniem do rozpoczęcia głębszych studiów nad myślą Jana Pawła II oraz pogłębiania wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej – podkreślają organizatorzy.

Konkurs składa się z czterech etapów. Do pierwszego będzie można przystąpić do 24 marca. Polega on na rozwiązaniu quizu online. Uczestnicy, którzy udzielą ponad połowę poprawnych odpowiedzi zostaną zakwalifikowani do II etapu.

Kolejnym krokiem będzie rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru. 1 kwietnia wszyscy uczestnicy rozwiążą test w tym samym czasie, a osoby z najwyższą liczbą punktów przejdą do III etapu. W jego trakcie młodzi uczestnicy będą musieli napisać esej na jeden spośród kilku tematów podanych na stronie internetowej konkursu.

Autorzy najlepszych prac w każdym regionie zostaną zaproszeni do finału, podczas którego będą bronić swoich prac przed specjalną komisją. Zwycięzcy konkursu papieskiego wyjadą w nagrodę do Rzymu. Ponadto zostanie przyznana nagroda m. in. dla najlepszej szkoły i najlepszego opiekuna.

Instytut Tertio Millennio został założony w 1995 roku przez dominikanina o. Macieja Ziębę OP, a jego powstanie było związane z ogłoszeniem przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente, który przygotowywał Kościół na świecie do obchodów Roku Jubileuszowego 2000. Miał dbać o to, aby czas oczekiwania na Rok Święty był wykorzystany przede wszystkim do ponownego głębokiego przeżycia wiary, a z drugiej strony do poszukiwania odważnych rozwiązań problemów, jakie stawia przed Kościołem wiek XXI.

Po Wielkim Jubileuszu Instytut stał się fundacją, której statutowymi celami były wskazania, jakie Jan Paweł II postawił przed katolikami na czas przełomu wieków.

Instytut jest miejscem dyskusji pomiędzy różnymi środowiskami i grupami, które pomimo rozbieżności poglądów i różnorodności doświadczeń, łączy troska o dobro wspólne. Jego celem jest promowanie wartości w życiu publicznym, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej poprzez pracę formacyjną z młodymi i promowanie nauczania Jana Pawła II.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.konkurspapieski.pl.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła m.in. Katolicka Agencja Informacyjna.

 

KAI

ZOBACZ TAKŻE