STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / SŁUŻYĆ PRZEZ PRAWDĘ. EUCHARYSTIA DLA MĘŻCZYZN ŚW. JÓZEFA

Służyć przez prawdę. Eucharystia dla Mężczyzn św. Józefa

- Wszystko, co wielkie jest od Chrystusa! - mówił arcybiskup Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w parafii p.w. św. Józefa w Krakowie – Podgórzu.

Służyć przez prawdę. Eucharystia dla Mężczyzn św. Józefa

Na początku homilii, metropolita zauważył, że dzisiejsze czytania obrazują stosunek człowieka do zbawczej prawdy. Jeremiasz wzywał Izraelitów do nawrócenia. W odpowiedzi na jego prośby, część Żydów postanowiła zniszczyć proroka. Arcybiskup zwrócił uwagę, że w ich zamierzeniach, wyrażonych słowami: „Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa!”, można dostrzec „hejt”, współczesną mowę nienawiści. Również Ewangelia przedstawia sytuację, w której człowiek skupia się tylko na własnych sprawach i ambicji. Żona Zebedeusza ignoruje zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Jezusa i prosi Go o zaszczyty dla Jakuba i Jana. Podobnie czynią jej synowie, którzy choć obiecują wytrwać przy swoim Mistrzu, opuszczą Go w niedalekiej przyszłości w Ogrodzie Oliwnym.
– Widzimy różne postawy ludzi wobec prawdy. Na tym tle, Chrystus daje Apostołom upomnienie: „Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszy między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.”

Metropolita podkreślił, że dialog między Jezusem i Piłatem był momentem, w którym Chrystus wyjaśnił, że przyszedł służyć przez prawdę.
– Służył, głosząc prawdę o Ojcu bogatym w miłosierdzie, okazując bezmiar Bożej miłości do każdego, dźwigając ludzkość z upadków, wyrywając człowieka z mocy księcia tego świata, pana kłamstwa. Służyć to znaczy oddać swoje życie na okup za wielu! Takie są dzieje Kościoła: głoszenie prawdy o Panu naszym, Jezusie Chrystusie.Kończąc homilię, arcybiskup zacytował słowa św. Pawła, w których Apostoł Narodów mówił, że choć dla innych krzyż jest głupstwem i zgorszeniem, dla chrześcijan jest on mocą i mądrością Bożą.

– Stąd bierze się poczucie godności chrześcijanina, który dla wielu jest przedmiotem drwin i odrzucenia (…) W Panu nam chlubić się trzeba! W Panu, który jest krzewem winnym, a my – jak latorośle – czerpiemy z Niego mądrość, uświęcenie i odkupienie.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Msza św. dla Mężczyzn św. Józefa | Abp Marek Jędraszewski, 20.03.2019

ZOBACZ TAKŻE