STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / SPOTKANIE OPŁATKOWE KOLEJARZY

Spotkanie opłatkowe kolejarzy

W Pałacu Arcybiskupów Krakowskich odbyło się świąteczne spotkanie opłatkowe. Gośćmi metropolity krakowskiego byli kolejarze.Na początku Mszy św., poprzedzającej spotkanie opłatkowe kolejarzy, duszpasterz kolejarzy ks. Grzegorz Szewczyk, wyraził radość z tego, że zebrani mogą znajdować się w miejscu uświęconym przez obecność św. Jana Pawła II i powitał kolejarzy. W homilii  przywołał słowa z listu do Hebrajczyków: „Żywe jest słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca”. – Chcemy zaprosić Boga do swego życia, bo nikt inny nie potrafi nam pomóc, by ominąć zło, a ono przez grzech weszło w życie człowieka – mówił ks. Grzegorz Szewczyk.

Podkreślił, że należy dziękować za wiarę i za to, co dzięki niej odbywa się w życiu każdego człowieka, w ojczyźnie i we wszelkich wspólnotach. Powiedział, że uczciwość, solidność i pracowitość mają być świadectwem wobec ludzi.  Poprosił, by modlić się o mądrych przywódców, którzy będą prowadzić ku dobru. – Pamiętajmy, że mamy przybliżać się z ufnością do tronu łaski, byśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili – dodał na zakończenie.

W czasie opłatka kolejarzy, abp Marek Jędraszewski podzielił się z zebranymi wspomnieniami z pobytu w Asyżu . Całe miasto było wypełnione ludźmi pełnymi radości, ponieważ żyło Bożym Narodzeniem. Świętowano 800-lecie pierwszego żłóbka, który postawił św. Franciszek. Arcybiskup przypomniał, że 770 lat temu w Asyżu odbyła się kanonizacja św. Stanisława, podczas której wywieszono wielką polską flagę, a wierni trzymali w dłoniach zapalone świece. Po tym wydarzeniu wiosną zjechali się do Krakowa wszyscy książęta piastowscy, którzy poczuli przy relikwiach św. Stanisława, że są rodziną. – To sprawia, że każdy miesiąc tego roku chcemy przeżywać w łączności z jakimś polskim świętym, dla którego Kościół i Ojczyzna były bliskie sercu – powiedział i podzielił się myślą, by z okazji 770-lecia kanonizacji św. Stanisława zorganizować pielgrzymkę do Asyżu. Zauważył, że dzięki niej Polacy na nowo mogą poczuć się jedną rodziną i wspólnotą. Na zakończenie przywołał słowa z prologu ewangelii św. Jana, w którym apostoł pisał, że ci, którzy przyjęli Słowo zostali obdarzeni mocą dziecięctwa Bożego.

Spotkanie opłatkowe kolejarzy w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich 14.01.2023 r.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Wideo

ZOBACZ TAKŻE