STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / „ŚW. JAN PAWEŁ II WIELKI: NA DRODZE CHRYSTUSA” – STACJA VIII

„Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa” – Stacja VIII

- Jedynym ratunkiem przed bojaźnią, poczuciem bezsensu i rozpaczą jest otwarcie się na „Mysterium Paschale” Jezusa Chrystusa - pisze abp Marek Jędraszewski w rozważaniu stacji „Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty”.

„Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa” – Stacja VIII

Ósmą medytację nabożeństwa „Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa” abp Marek Jędraszewski oparł o poemat kard. Karola Wojtyły z roku 1975 zatytułowany „Rozważania o śmierci”.

– Aby zbliżyć się do tej tajemnicy, trzeba wewnętrznej dojrzałości. (…) Dojrzałość człowieka jest doświadczaniem zmagania między bojaźnią przed ostatecznym unicestwieniem i potępieniem, a miłością do Boga, który jest zarówno Źródłem, jak i ostatecznym Celem wszelkiego istnienia – pisze metropolita krakowski i dodaje, że jedynym ratunkiem przed bojaźnią, poczuciem bezsensu i rozpaczą jest otwarcie się na „Mysterium Paschale” Jezusa Chrystusa.

– Jest tak dlatego, że właśnie w tym „Mysterium” został odwrócony „porządek mijania” – zwraca uwagę abp Jędraszewski odwołując się do poematu, w który Karol Wojtyła pisał, że „przemija się od życia ku śmierci”. – Tymczasem Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Pan ukazał sobą dokładnie odwrotny kierunek życia ludzkiego: „przechodzenie poprzez śmierć ku życiu”. To przechodzenie jest tajemnicą. Trwając w niej, wprawdzie nadal przemijamy ku śmierci, ale też, z drugiej strony, z każdym dniem nabieramy pewności wiary, że nadzieja z niej płynąca, dotycząca czekającego nas życia wiecznego w Chrystusie, już nas zbawia. Jesteśmy „spe salvi” – „nadzieją zbawieni” – napisał abp Marek Jędraszewski.

„Św. Jan Paweł II Wielki: na drodze Chrystusa” – tak zatytułowane są rozważania drogi krzyżowej przygotowane przez abp. Marka Jędraszewskiego z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły na nabożeństwo, które tradycyjnie w Niedzielę Palmową jest odprawiane w Nowej Hucie; oparte zostały na czternastu stacjach Męki Pańskiej porównanych z epizodami z życia Jana Pawła II.

Przygotowano także nagranie w formie podcastów. Lektorem biblijnych medytacji jest Bolesław Brzozowski aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie, a rozważania dotyczące życia Jana Pawła II odczytuje sam abp Marek Jędraszewski. Podcasty będą publikowane o godz. 21.37 przez czternaście kolejnych dni od 28 marca do 10 kwietnia.

W wersji drukowanej medytacje ukazały się w formie książki przygotowanej przez wydawnictwo Biały Kruk, które zilustrowało je dziełami sztuki religijnej i fotografiami św. Jana Pawła II autorstwa Adama Bujaka.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE