STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE SALWATORIANÓW: UCZEŃ CHRYSTUSA JEST DLA ŚWIATA ŚWIADKIEM NADZIEI

Święcenia kapłańskie Salwatorianów: Uczeń Chrystusa jest dla świata świadkiem nadziei

– Dla świata, który tak często jest zagubiony, niepewny jutra, pogrążony w zamęcie, chociażby związanym z epidemią koronawirusa, świadek Chrystusa to ten, który jest świadkiem niezłomnej nadziei – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas święceń kapłańskich Salwatorianów w Bazylice Mniejszej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini.
Na początku uroczystej Mszy św. prowincjał salwatorianów ks. Józef Figiel powitał z radością wszystkich zebranych, zwłaszcza metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego. Podziękował za jego otwartość i życzliwość. – Wypraszajmy dla księży diakonów i kleryków wszelkie potrzebne łaski, prosząc dla nich szczególnie o wierność powołaniu i gorliwość w kapłańskim posługiwaniu – powiedział.

W homilii metropolita krakowski przypomniał Modlitwę Arcykapłańską Jezusa, której fragment został odczytany w Ewangelii. Chrystus objawił w niej tajemnicę Boga Trójjedynego. Bóg posłał Jezusa, który mimo że stał się człowiekiem, nieustannie był razem z Ojcem. Zbawiciel określił także status swoich uczniów, którzy dzięki przebywaniu z Nim zostali poddani przemianie. Jezus modlił się za apostołów, by Bóg ustrzegł ich od złego i uświęcił w prawdzie. Mówił o szczególnym związku ze swymi uczniami, za których oddał życie. Uczniowie należeli do świata, ale dzięki nauce Chrystusa to się zmieniło. – Zmieniony został system wartości ich serca, słów, życia. Stali się na wzór samego Chrystusa znakiem sprzeciwu dla świata, dla hierarchii wartości któremu chce on służyć: kłamstwu, którym się posługuje, by zyskać na znaczeniu, nienawiści, która sprawia, że drugi człowiek się nie liczy – powiedział metropolita. Wskazał, że mimo tego konfliktu dlatego, że są uczniami Chrystusa mają pozostać na świecie, by być Jego świadkami, głosząc prawdę o miłosiernej miłości Ojca. To szczególne powołanie uczniów Jezusa. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał” – powiedział Jezus. – Ceńcie sobie to wybraństwo. W tym wybraństwie dostrzegajcie waszą niezwykłą godność i nadzwyczajne wyniesienie – wyjaśnił metropolita.

Wskazał na obowiązki spoczywające na tych, którzy wchodzą w odwieczna tradycję Kościoła. Chlubą diakonów musi być przede wszystkim miłość Caritas, ponieważ zostali oni powołani by okazywać pomoc potrzebującym poprzez jałmużnę, obsługiwanie stołów i kierowanie się wyobraźnią miłosierdzia. – Jałmużna i obsługiwanie stołów to bardzo konkretna służba, ale trzeba ją nieustannie rozszerzać, dostrzegając potrzeby współczesnego świata, wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy, bo są biedni, nie tyle w sensie materialnym, ale dlatego że ich dusze są chore, potrzebują wsparcia, miłości, życzliwej obecności. Tych ludzi trzeba szukać i do nich wychodzić. Wyobraźnia miłosierdzia domaga się jasnego spojrzenia na to, co się dzieje wokół nas i śmiałego wychodzenia na spotkanie potrzebującym – powiedział arcybiskup.

Św. Piotr mówił, że należy paść stado Boże poprzez modlitwę i posługę słowa. Metropolita wskazał, że modlitwa Kościoła przybiera najbardziej wzniosły kształt podczas Eucharystii. Najwyższym i jedynym wzorem troski o lud Boży jest Dobry Pasterz, który z miłości oddał swe życie za owce. Zbawienie dusz ludzkich to największa wartość. Arcybiskup przypomniał, że prezbiterzy powinni pełnić swą posługę z oddaniem i być żywym przykładem dla stada. – Słowa, które wypowiadacie i gesty które czynicie muszą tworzyć całość. Nie może być rozdźwięku między słowem a postawą – wskazał. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy mówił o konieczności bycia żywym przykładem dla innych. Powołani do służby Bogu powinni rozważać czego pragnie od nich Jezus, ich posługa musi być przepełniona nadzieją.

– Uczeń Chrystusa wie, dokąd zmierza Jego szlak, bo jest to droga, którą wyznaczył Jezus Chrystus – do domu Ojca. To jest ta najwyższa nadzieja, poprzez którą jesteśmy zbawieni. Jesteśmy zbawieni nadzieją, ona nam daje moc pokonywania trudności, porządkuje nasze codzienne nadzieje. Dla świata, który tak często jest zagubiony, niepewny jutra, pogrążony w zamęcie, chociażby związanym z epidemią koronawirusa, świadek Chrystusa to ten, który jest świadkiem niezłomnej nadziei – powiedział metropolita.

W bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski udzielił święceń kapłańskich dwóm diakonom salwatoriańskim oraz święceń diakonatu dwóm alumnom Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie.

IMG_8823

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
ZOBACZ TAKŻE