STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / SZKOLENIE „BEZPIECZNE WAKACJE” W ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Szkolenie „Bezpieczne wakacje” w Archidiecezji Krakowskiej

Z inicjatywy abpa Marka Jędraszewskiego kapłani archidiecezji krakowskiej odbędą pierwsze w Polsce obowiązkowe  przedwakacyjne profilaktyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, którymi będą się opiekować podczas organizowanego wypoczynku. W szkoleniu wezmą udział wspólnie zarówno kapłani, jak i młodzież.

Szkolenie „Bezpieczne wakacje” w Archidiecezji Krakowskiej

Podczas spotkania z diecezjalną Radą Młodzieży już w lutym abp Marek Jędraszewski zdecydował o podjęciu działań, które mają na celu ochronę dzieci i młodzieży w czasie rekolekcji wakacyjnych. Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej wraz z Zespołem ds. Prewencji w Archidiecezji Krakowskiej i Centrum Ochrony Dziecka działającym przy jezuickiej Akademii Ignatianum w Krakowie, na prośbę arcybiskupa organizuje szkolenie „Bezpieczne wakacje”, które jest skierowane do osób zaangażowanych w organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, poruszające problematykę profilaktyki przemocy i wykorzystywania seksualnego małoletnich. Weźmie w nim udział około 500 osób.

Szkolenie odbędzie się 18 i 25 maja. Zajęcia obejmują tematykę m.in. związaną z przeciwdziałaniem przemocy wobec dziecka oraz pomocą dziecku skrzywdzonemu, pojawią się również informacje na temat regulacji prawnych dotyczących ochrony seksualności dzieci. Szkolenie prowadzone będzie przez wykładowców Podyplomowego Studium Profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży Akademii Ignatianum w Krakowie. Do jego odbycia zobowiązani są wszyscy odpowiedzialni za organizację wypoczynku dzieci i młodzieży, otrzymają oni zaświadczenia uczestnictwa.  Organizatorzy wystosowali list do proboszczów wszystkich parafii Archidiecezji Krakowskiej z prośbą o rejestrację uczestników.

W rozmowie z Biurem Prasowym Archidiecezji Krakowskiej, ks. Łukasz Michalczewski, diecezjalny Duszpasterz Młodzieży wyjaśnia skąd wzięła się idea organizacji tego wydarzenia, kto w nim będzie uczestniczył i jak będzie przebiegało oraz jak wyglądały dotychczasowe regulacje dotyczące szkoleń wymaganych od opiekunów rekolekcyjnych.

Skąd wzięła się inicjatywa zorganizowania szkolenia w Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży?  Kto w nim będzie uczestniczył, jak będzie wyglądało?

Inicjatywa, którą nazwaliśmy „Bezpieczne wakacje”, to projekt duszpasterstw młodzieżowych naszej archidiecezji. Powstał on ze względu na wyjazdy, które odbywają się w wakacje i są organizowane przez nasze duszpasterstwo i parafie. Mając świadomość trudności towarzyszących księżom i młodzieży w ich organizacji, postanowiliśmy zorganizować specjalne szkolenie. Na spotkaniu z Radą Młodzieży w lutym rozmawialiśmy na ten temat z metropolitą krakowskim abp. Markiem Jędraszewskim. Z inicjatywy arcybiskupa i jego decyzją postanowiliśmy, że w maju odbędą się takie szkolenia. Mają one przede wszystkim wskazać na zagrożenia dotyczące dzieci i młodzieży, ich zadaniem jest również uczulić jakie postępowanie może być krzywdzące dla nieletnich i jakich zachowań powinniśmy unikać, aby nasi podopieczni nie poczuli się nimi dotknięci. Jako organizatorzy odpoczynku musimy zwracać uwagę również na zachowania wychowawców kolonijnych i rekolekcyjnych.

Czy wcześniej były już opracowane jakieś wytyczne, zwłaszcza dla kapłanów, dotyczące zachowań bezpiecznych?

Oczywiście, jako kapłani i animatorzy byliśmy zobowiązani prawem do ukończenia odpowiednich kursów: wychowawcy czy przewodnika kolonii, jednak problem, który został podjęty przez papieża Franciszka i Episkopat Polski oraz wytyczne, które weszły w życie zmobilizowały nas do tego, by pogłębiać wiedzę księży i animatorów w kwestii bezpieczeństwa młodzieży i dzieci. Podczas dotychczasowych szkoleń przekazywano wiedzę dotyczącą głównie pierwszej pomocy czy bezpieczeństwa, mniej było tematów związanych z wykorzystywaniem psychicznym i seksualnym dzieci i młodzieży. Zauważyliśmy, że jest konieczność, by nasza archidiecezja zorganizowała takie szkolenie, które każdy będzie zobowiązany odbyć poza kursami wymaganymi przez polskie prawo.

Czy taka inicjatywa pojawiła się już kiedyś w Polsce?

Nie słyszeliśmy, by takie szkolenie było przeprowadzane gdzieś poza Archidiecezją Krakowską. Mamy nadzieję, że z Centrum Ochrony Dziecka, które fachowo się tym zajmuje uda nam się dać impuls dla innych, by zwracali uwagę na ten temat i podjęli to wyzwanie, które jest bardzo trudne. Mamy nadzieję, że ten problem przestanie dotykać Kościół.

Czy takie tematy pojawiają się podczas formacji seminaryjnej, formacji kapłanów? Czy są regulacje, które pomagają duchownym być wyczulonym i kształtować własne postawy?

Kapłani przeżywają swoją obowiązkową formację na podstawie dekretu arcybiskupa metropolity. Mamy odpowiednie i regularne spotkania z prawnikami, duszpasterzami ochrony dzieci i młodzieży, więc ta wiedza jest przekazywana. Należy jednak okazać szczególną troskę podczas wyjazdów rekolekcyjnych, ponieważ często spotykamy tam zupełnie nieznane dzieci, w odróżnieniu od katechezy, gdzie znamy swoich podopiecznych. Te szkolenia mają nam pomóc, byśmy byli wyczuleni  na to co nas spotka i byśmy potrafili odpowiednio reagować. Oczywiście procedury które obowiązują w kraju i w Kościele są znane księżom, ponieważ podczas szkoleń są nam przekazywane przez kompetentne osoby i instytucje, chcemy jednak szczególnie zwrócić uwagę w jaki sposób organizować wypoczynek by był bezpieczny i aby młodzież wróciła do domu szczęśliwa, pełna entuzjazmu i radości ze spotkania drugiego człowieka i Pana Boga.

Z jakiego powodu postanowiliście się szkolić wspólnie z młodzieżą?

Uważamy, że jest potrzeba jedności. Ten temat należy zgłębić tak, by nie było żadnych wątpliwości, niedomówień. Chcemy też pokazać młodzieży, że jest on dla nas bardzo istotny i zależy nam na wierności, Bożej miłości, pokoju, ale przede wszystkim na bezpieczeństwie powierzonych nam przez rodziców dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi szkolenia: https://diecezja.pl/zapisy/szkolenie-bezpieczne-wakacje/

Rozmawiała Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
oprac. Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska

ZOBACZ TAKŻE