STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / TABLICA PAMIĄTKOWA POŚWIĘCONA PROBOSZCZOWI, KTÓRY BYŁ GOSPODARZEM PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO STOLICY PODHALA W 1979 R.

Tablica pamiątkowa poświęcona proboszczowi, który był gospodarzem pielgrzymki Jana Pawła II do stolicy Podhala w 1979 r.

"Zasłużonemu kapłanowi i kapelanowi Solidarności, Klubu Inteligencji Katolickiej, Armii Krajowej i gospodarzowi wizyty Jana Pawła II w Nowym Targu w 1979 r." - brzmi dedykacja na tablicy pamiątkowej, która jest poświęcona zmarłemu 10 lat temu ks. prałatowi Franciszkowi Juraszkowi, wieloletniemu proboszczowi parafii NSPJ w Nowym Targu, wieloletniemu dziekanowi. 10 marca tablicę poświęcił obecny proboszcz parafii ks. prałat Stanisław Strojek.

Tablica pamiątkowa poświęcona proboszczowi, który był gospodarzem pielgrzymki Jana Pawła II do stolicy Podhala w 1979 r.

Uroczyste poświęcenie miało miejsce przed jedną z przedpołudniowych Mszy św. w nowotarskiej świątyni. Sylwetkę kapłana przypomniał ks. prałat Andrzej Fryźlewicz, kapelan kard. Franciszka Macharskiego. Duchowny pochodzi z nowotarskiej parafii, gdzie posługę przez 25 lat sprawował właśnie ks. Juraszek. – Przy grzechach księży, które teraz są tak bardzo nagłaśniane, proszę, abyśmy właśnie pamiętali o tym zacnym kapłanie i także innych księżach. Ks. Franciszek był bardzo gorliwy i pracowity – zaznaczył ks. Fryźlewicz.

Ks. Andrzej Fryźlewicz jako kleryk Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie jako jeden z pierwszych składał gratulacje nowemu proboszczowi ks. Juraszkowi, który zanim przyszedł do Nowego Targu pracował w kościele mariackim w Krakowie. – Byłem klerykiem, a moim przełożonym był wówczas ks. dr Franciszek Macharski, późniejszy kardynał i metropolita krakowski. Zawołał mnie i podzielił się wspaniałą wiadomością, że Nowy Targ ma nowego proboszcza. Polecił pójść do niego z gratulacjami. Tak też zrobiłem. Przełożony powołał się jeszcze na słowa kard. Karola Wojtyły, który oznajmił, że do Nowego Targu kieruje najlepszego kapłana, jakiego zna – wspominał ks. Andrzej. Dodał z wielkim wzruszeniem, że słowa ówczesnego biskupa Krakowa sprawdziły się w stu procentach. Kiedy on sprawował posługę proboszcza, w ciągu 25 lat z parafii wyszło aż 20 kapłanów.

W uroczystości poświęcenia tablicy pamiątkowej poświęconej ks. Juraszkowi wzięli udział członkowie najbliższej rodziny kapłana, władze miasta, radni, Podhalańscy Rycerze Kolumba, nowotarski oddział Związku Podhalan. Zarówno Rycerze Kolumba jak i Związek Podhalan wystawili poczty sztandarowe. Burmistrz miasta Grzegorz Watycha złożył bukiet kwiatów pod tablicą pamiątkową.

Ks. prałat Franciszek Juraszek był w latach 1976-2001 proboszczem parafii Najświętszego Serca Jezusa w Nowym Targu, jednej z największych w archidiecezji krakowskiej. Przez 25 lat posługi kapłańskiej zasłużył się jako dobry gospodarz. Dbał o Dom Boży, dzięki Jego staraniom zostało wykonanych wiele prac. Jako proboszcz podjął starania budowy świątyni Świętej Królowej Jadwigi oraz wykupił teren, gdzie obecnie stoi kościół św. Jana Pawła II.

Ks. prałat Franciszek Juraszek zapraszał do współtworzenia życia duszpasterskiego także wielu artystów. To dzięki niemu w kościele parafialnym pw. NSPJ odbyła się słynne światowa prapremiera „Nieszporów Ludźmierskich” Jana Kantego Pawluśkiewicza z udziałem znanych i cenionych polskich artystów – Hanny Banaszak, Anny Szałapak, Zbigniewa Wodeckiego. Zapraszał też znanych rekolekcjonistów, m.in. ks. prof. Józefa Tischnera czy ks. Józefa Życińskiego, późniejszego metropolitę lubelskiego. Z jego inicjatywy były przedstawienia teatralne z patriotycznym przesłaniem, grali w nich znani aktorzy, m.in. nieżyjący już Paweł Gędłek czy Bartłomiej Topa. Wychodziła też gazetka “Ojcowizna”.

Ks. Franciszek Juraszek urodził się 7 grudnia 1929 r. w Cięcinie, w rodzinie chłopskiej, jako syn Władysława i Marii z domu Juraszek. Tutaj uczęszczał do Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Powszechnej. Tak zwaną „małą maturę” ukończył w Prywatnym Gimnazjum. Był gorliwym ministrantem i aktywnym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej w Cięcinie. Dalszą naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu, gdzie w 1949 r. zdał egzamin dojrzałości w klasie o profilu humanistycznym. W tym samym roku podjął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. W dniu 27 czerwca 1954 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp Franciszka Jopa, sufragana kapitulnego, który w tym czasie zarządzał Archidiecezją Krakowską, zastępując więzionego przez władzę ludową abp Eugeniusza Baziaka. Posługę kapłańską pełnił w parafiach: Nowa Góra, Pleszów, kościół Św. Szczepana w Krakowie i przez 9 lat był wikariuszem Bazyliki Mariackiej w Krakowie (zastępował chorego proboszcza ks. prałata Józefa Kochana). Potem przez 25 lat pracował właśnie w Nowym Targu. Ostatnie lata życia spędził w rodzinnych stronach.

Ks. Franciszek Juraszek był też organizatorem i gospodarzem pielgrzymki Jana Pawła II w czerwcu 1979 r. do Nowego Targu. Wielokrotnie odwiedzał z grupami ze stolicy Podhala Ojca Świętego w Rzymie.

Jan Głąbiński | KAI 

Galeria

ZOBACZ TAKŻE