STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / TOTA TUA, DOMINE

Tota Tua, Domine

- Jesteście niezłomnymi obrońcami ludzkiego życia. Trwajcie w tym. Rozwijajcie w sobie wrażliwość na los każdego i łączcie się z Tą, która zwyciężyła. - mówił metropolita krakowski Marek Jędraszewski podczas Mszy św., rozpoczynającej VIII Rekolekcje Adwentowe Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Sanktuarium św. Jana Pawła II. Podczas Eucharystii przyjęto do wspólnoty 18 nowych Braci. Uroczystość przypadła dokładnie w drugą rocznicę nominacji abp. Jędraszewskiego na pasterza archidiecezji krakowskiej. Z rąk rycerzy otrzymał prestiżową nagrodę Anioła Życia.

Tota Tua, Domine

Przybyłych przywitał kustosz Sanktuarium, ks. Mateusz Hosaja, który zaznaczył, że dzisiejsza Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, koresponduje z papieskim zawołaniem „Totus Tuus”. Generał Zakonu odpowiedział, że Rycerze Jana Pawła II z radością przyszli do domu swojego Patrona.

Podczas homilii, arcybiskup zauważył, że historia nieposłuszeństwa pierwszych rodziców przybrała najbardziej tragiczny kształt: ludzie zaczęli bać się Boga. W momencie upadku człowieka, Stwórca zapowiedział walkę potomków Ewy z szatanem i przyjście swojego Jednonarodzonego Syna, Jezusa Chrystusa Zbawiciela.
– Przyjdzie Niewiasta, która zmieni zaistniały po grzechu pierworodnym porządek (…) Będzie to triumf okupiony cierpieniem: głowa szatana zostanie zdeptana, ale potomek Niewiasty będzie musiał znosić cierpienie i ból.

Metropolita zwrócił uwagę, że Maryja, Służebnica Pańska, Niepokalana Dziewica, była gotować pełnić Bożą wolę, stając się tym samym naszą przewodniczką do nieba.
– Tota Tua, całkowicie Twoja, bez żadnej granicy zła (…) Odtąd Arka Przymierza, niosąca w sobie Zbawiciela świata. Odtąd Matka Kościoła, która stanie się Matką wszystkich, którzy uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata i Odkupicielem człowieka.

Dzieje Kościoła wypełnione są świętymi, którzy zapatrzyli się w postać Maryi i czerpali z Niej wzór. Maryja została obdarzona szczególnym tytułem „Hetmanki” – tej, która prowadzi swoje wojska do zwycięstwa. Arcybiskup podkreślił, że Jan Paweł II powierzył Matce Najświętszej cały swój los. Wyrażało się to w jego papieskim zawołaniu – „Totu Tuus”. Dodał, że Zakon Rycerzy Jana Pawła II powstał z zauroczenia nad postawą oddania Maryi i Świętego Papieża. Najpełniej wyraża się ona w modlitwie różańcowej, doskonale określającej charakter każdego wierzącego.
– W wielkim zmaganiu współczesnego świata, który nie chce żyć z Bogiem, o zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi, uczestniczycie Wy, Drodzy Bracia, Rycerze Jana Pawła II.

Na zakończenie, metropolita zaznaczył, że Rycerze niestrudzenie bronią ludzkiego życia, są ludźmi honoru i w swoich codziennych działaniach zmagają się o prawdę.
– Trzeba bronić życia z całą mocą wiary, z ufnością, jaką daje modlitwa różańcowa, potwierdzona hasłem Totus Tua, z całą miłością, jaką mamy wobec Boga i która sprawia, że w naszych sercach otwiera się przestrzeń dla najsłabszych i najbardziej bezbronnych.

Rycerze Jana Pawła II odznaczyli metropolitę krakowskiego nagrodą Anioła Życia. Arcybiskup otrzymał statuetkę jako wyraz uznania i podziękowania za odwagę, trud i serce włożone w obronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Dotychczasowymi laureatami nagrody są m.in.: abp Henryk Hoser, Mariusz Dzierżawski, ks. Ryszard Halwa, dr Antoni Zięba, kardynał Stanisław Dziwisz, dr Wanda Półtawska.

Zakon Rycerzy Jana Pawła II jest formacją świeckich mężczyzn, stawiających sobie za wzór Świętego Jana Pawła II, który swoim świadectwem pokazał, jak harmonijnie łączyć męskość i świętość. Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna – katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.

FOTORELACJA

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Video Katarzyna Katarzyńska  | Archidiecezja Krakowska

 

VIII Rekolekcje Adwentowych Rycerzy Jana Pawła II w Sanktuarium JPII w Krakowie | Abp Marek Jędraszewski, 8.12.2018

ZOBACZ TAKŻE