STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / TRWA REKRUTACJA DO WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W KRAKOWIE

Trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie

- Odwagi! Nie bójcie się, kogo Pan Bóg powołuje, temu daje łaskę. – mówi ks. Andrzej Tarasiuk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Na nowy rok akademicki przyjętych zostało już trzynastu kandydatów, w tym jedenastu z archidiecezji krakowskiej, a dwóch z diecezji bielsko-żywieckiej. Formację odbywają wspólnie. Rekrutacja potrwa jeszcze tylko do 17 września.

Trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie

Krakowskie seminarium duchowne na brak kandydatów do kapłaństwa nie narzeka. Jest to tym cenniejsze, że są w Polsce seminaria, które w tym roku nie mają jeszcze żadnych zgłoszeń, a powszechnie mówi się o spadku powołań. Krakowa to nie dotyczy. Mieści się tu jedna z najstarszych, bo mająca ponad cztery wieki tradycji, i najbardziej renomowanych uczelni kształcących i formujących kapłanów. Dość powiedzieć, że właśnie tu dojrzewał do swojego powołania m.in. Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II. Seminarium współpracuje z Uniwersytetem Papieskim  Jana Pawła II, gdzie alumni odbywają wyższe studia filozoficzno-teologiczne.

Dzięki zmianom dokonanym przez metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, formacja seminaryjna ma nowy wymiar. Oprócz rozeznawania powołania i stawiania wysokich wymagań edukacyjnych, równie ważna jest atmosfera, poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, tworzenie wspólnoty na wzór rodziny, budowanie relacji jak ojca i syna.

Nowo powołany przez arcybiskupa Jędraszewskiego rektor Seminarium ks. Andrzej Tarasiuk to kapłan młody, lecz o bogatym doświadczeniu duszpasterskim i formacyjnym, wiele lat pracujący z młodzieżą. Pomaga mu to rozpoznać oczekiwania, obawy i duchowe pragnienia młodych mężczyzn, którzy w czasach tak trudnych dla Kościoła, decydują się przekroczyć mury Seminarium przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie.

Wymagania, oczekiwania i kryteria przyjęcia do Seminarium są zawsze te same, ale najważniejsze jest rozeznanie autentycznego powołania do kapłaństwa i celibatu. Co nie przeszkadza w  podjęciu powołania? Jak czytamy na stronie Seminarium:

 • to, że nie jesteś na 100% pewny,
 • że nie byłeś nigdy ministrantem, lektorem, nie uczestniczyłeś w żadnej grupie przykościelnej,
 • że masz trudną sytuację rodzinną, np. brak ojca,
 • że masz grzechy, z którymi się ciągle zmagasz,
 • że podobają Ci się dziewczyny,
 • że nie uchodzisz za „porządnego chłopaka”,
 • że widzisz przykłady złego realizowania powołania kapłańskiego -nie przejmuj się, nie musisz powtarzać tego schematu,

– Pan Bóg nie powołuje najzdolniejszych, ale uzdalnia powołanych – powtarza rektor krakowskiego seminarium ks. Andrzej Tarasiuk i zachęca rozważających powołanie do kapłaństwa: – Odwagi! Nie bójcie się, kogo Pan Bóg powołuje, temu daje łaskę.

Dla odważnych w tym roku szansa trwa jeszcze do 17 września. Osoby pragnące wstąpić do krakowskiego seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z księdzem przełożonym i ojcem duchownym. Rozeznanie powołania opiera się na głębokim pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej.

Zdolności, o których mowa, to, jak czytamy:

 • zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna;
 • zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troskao sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy;
 • zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych;
 • zdrowie psychiczne i fizyczne;
 • dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych;
 • wolność w wyborze powołania;
 • wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

 

Termin rekrutacji – wrzesień 2019 r.:

Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna dla kandydatów z archidiecezji krakowskiej:

do 16 września – złożenie dokumentów i rozmowa z księdzem przełożonym
(siedziba seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8);

dla kandydatów z diecezji bielsko-żywieckiej:

do 15 września – złożenie dokumentów i rozmowa z biskupem bielsko-żywieckim
(siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7);

16 września – rozmowa z księdzem wicerektorem
(siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7).

Egzaminy (dla obu diecezji):

17-18 września – test psychologiczny, test wiedzy religijnej, rozmowa z ojcem duchownym
(siedziba seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8);

20 września – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o przyjęciu do seminarium
(siedziba seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8).

Potrzebne dokumenty

Własnoręcznie napisane podanie.

Życiorys.

Świadectwo maturalne (oryginał)*.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania.

Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.

Opinia księdza proboszcza i katechety.

Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów (wystawia lekarz pierwszego kontaktu).

Dwie fotografie (format legitymacyjny, w garniturze, w jasnej koszuli z krawatem).

* Ze względu na późne wyniki egzaminu maturalnego świadectwo maturalne wystarczy złożyć
w ostatnim dniu rekrutacji (odpowiednio 9 lipca lub 20 września).

Test i rozmowa kwalifikacyjna

W przygotowaniu się do testu wiedzy religijnej proponowana jest lektura następujących pozycji:

Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie drugie poprawione, Poznań 2002.

Youcat: Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, tłum. M. Szczepaniak, Częstochowa 2011.

Być chrześcijaninem dziś: teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992.

Szczegóły na stronie SEMINARIUM

Tekst i zdjęcia Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

ZOBACZ TAKŻE