STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / TRWAJCIE W WIECZERNIKU KOŚCIOŁA I WIECZERNIKU POLSKIEGO NARODU

Trwajcie w Wieczerniku Kościoła i Wieczerniku polskiego narodu

- Trzeba trwać w Wieczerniku Kościoła przy tych darach Ducha Świętego, które sprawiają, że wiemy kim jesteśmy jako uczniowie Chrystusa i wiemy jaka odpowiedzialność za świadczenie o Chrystusie na nas spoczywa – mówił do młodzieży abp Marek Jędraszewski podczas spotkania opłatkowego ze stypendystami Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Ks. Dariusz Kowalczyk prezes Fundacji podkreślił, że na Franciszkańską 3 przyjeżdżają jak do źródeł. Życzył arcybiskupowi światła, mocy, pokoju i Bożego błogosławieństwa.

Dziękował także, że metropolita wyraził zgodę, by stać się członkiem Rady Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia.
– To dla nas nie tylko wielki zaszczyt, ale także ogromne wzmocnienie Fundacji.

W imieniu zebranych ks. Kowalczyk przekazał arcybiskupowi stułę przedstawiającą m.in. sceny dzieciństwa i młodości Pana Jezusa.

Stypendyści życzyli metropolicie nieustannego spotkania Miłości oraz niegasnącej nadziei i wiary, które będą oświetlały każdą drogę.

Zapewnili arcybiskupa o swojej pamięci w modlitwie i poprosili o modlitwę za siebie.

W słowie skierowanym do zebranych metropolita powiedział, że usłyszymy jutro w Ewangelii o tym, że po chrzcie, który Chrystus przyjął z rąk św. Jana otwarło się nad Nim niebo. Arcybiskup tłumaczył, że jest to nawiązanie do grzechu pierwszych rodziców, kiedy to niebo się dla nich i całej ludzkości zamknęło.
– Kiedy Chrystus, Bóg-Człowiek wyszedł z wód Jordanu niebo się na powrót otwarło. I ciągle się otwiera dla tych wszystkich, którzy przyjmują chrzest – ten sakrament jest fundamentalny dla życia każdej i każdego z nas, którzy w Kościele świętym ten sakrament otrzymaliśmy.

Arcybiskup przypomniał także, że podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1979 roku Jan Paweł II przekazał młodzieży szczególny testament związany z Duchem Świętym. Papież mówił wtedy o „Wieczerniku polskiego narodu”.
– Odwoływał się niewątpliwie do początków dziejów chrześcijaństwa w Polsce, do chrztu mieszkowego w 966 roku, ale wiemy też doskonale o tym, że wraz z przyjściem chrześcijaństwa, wraz z tą Dobrą Nowiną o Bogu, który nas zbawił zaczęły się dzieje polskiego narodu. (…) My z tego Wieczernika się wywodzimy.

Ojciec św. mówił wtedy także o tym, że on jako ojciec pragnie wraz z młodzieżą modlić się dla nich o dary Ducha Świętego. Cytując jego słowa, metropolita zwrócił się do zebranych:
– Drodzy stypendyści, dzisiaj chciałbym te słowa z całą powagą i ufnością wam przekazać. Słowa największego z Polaków w całych naszych tysiącletnich dziejach. Słowa naszego ojca duchowego, który nie miał nic wspanialszego do przekazania młodym jak właśnie przypomnienie, że trzeba modlić się do Ducha Świętego o dary. Te dary w sobie pomnażać, po to, by trwać w Wieczerniku Kościoła i trwać w Wieczerniku polskiego narodu.

Metropolita zwrócił także uwagę, jak wielka batalia toczy się obecnie o te dwa Wieczerniki. Podkreślił, że wiele robi się dzisiaj, by zohydzić obraz Kościoła zwłaszcza młodym, oraz wywołać poczucie wstydu z faktu, że należymy do polskiego narodu o takich a nie innych korzeniach i takiej, a nie innej tożsamości.
– Trzeba trwać w Wieczerniku Kościoła przy tych darach Ducha Świętego, które sprawiają, że wiemy kim jesteśmy jako uczniowie Chrystusa i wiemy jaka odpowiedzialność za świadczenie o Chrystusie na nas spoczywa. A jednocześnie te same dary Ducha Świętego mają nam służyć ku temu, aby nie dać się wyrwać z Wieczernika polskiego narodu, z jego tożsamości, wspaniałej tradycji, z wielkich zobowiązań, które płyną ku nam z przeszłości po to, żeby, będąc w tym Wieczerniku, wychodzić z niego tak jak Apostołowie z Radosną Nowiną przekazywaną całemu światu o Bogu, który nas zbawił w swoim Synu Jezusie Chrystusie.

Następnie arcybiskup pobłogosławił opłatki, którymi dzielili się zebrani.

FOTORELACJA

Justyna Walicka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Opłatek Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia | Abp Marek Jędraszewski, 13.01.2018

ZOBACZ TAKŻE