STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / „TWOJĄ WOLĄ JEST POKÓJ.” 17. ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. JANA PAWŁA II

„Twoją wolą jest POKÓJ.” 17. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

Dziś mija 17 lat od śmierci Jana Pawła II. Ojciec Święty wielokrotnie nazywany był „papieżem pokoju”, a w swoich orędziach i przemówieniach odwoływał się do braterstwa, wspólnoty i poszanowania wolności drugiego człowieka. Módlmy się zwłaszcza dziś, za przyczyną  św. Jana Pawła II, o pokój na Ukrainie.
Papież zmarł 2 kwietnia 2005 r. Miał 84 lata. Byli przy nim jego najbliżsi współpracownicy: kard. Stanisław Dziwisz, ks. prof. Tadeusz Styczeń, jego uczeń z KUL, Abp Mieczysław Mokrzycki i opiekujące się Janem Pawłem II siostry sercanki.

Jan Paweł II nazywany był “papieżem pokoju”. W liście apostolskim “Tertio millennio adveniente” pisał: “Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości, opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności, które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie”, a podczas audiencji dla wiernych z Białorusi w 1998 roku mówił: “Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego”.

– Muszę powiedzieć, że należę do tego pokolenia, które pamięta dobrze, dzięki Bogu przeżyło II wojnę światową i dlatego właśnie mam obowiązek przypomnieć wszystkim młodym, którzy tego nie doświadczyli, by pamiętali i mówili: Nigdy więcej wojny!” – podkreślił Ojciec Święty podczas niedzielnej audiencji na Placu Świętego Piotra w 2003 roku. – Wzywał światowych przywódców do poszanowania godności i praw każdego człowieka. Sprzeciwiał się jakiejkolwiek formie agresji. ‘Nigdy jeden przeciw drugiemu’ – wzywał tymi słowami nie tylko Polaków. W dzisiejszym niespokojnym świecie jest to bardzo aktualne przesłanie. Wojna nigdy nie była i nie będzie sposobem na rozwiązanie problemów etnicznych, ekonomicznych, religijnych. Będzie zawsze złem uderzającym w człowieka i prowadzącym do destrukcji i zagłady. Dlatego jeszcze raz dziś powtarzam za św. Janem Pawłem II: Nigdy więcej wojny! – apelował kard. Stanisław Dziwisz w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Dziś wieczorem, przy Franciszkańskiej 3 odbędzie się  czuwanie, którego główną intencją będzie modlitwa o pokój na Ukrainie. Czuwanie rozpocznie się o 20.00. Więcej szczegółów tutaj.

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

ZOBACZ TAKŻE