STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD LAUREATOM KONKURSÓW BIBLIJNYCH

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów biblijnych

Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski wręczył nagrody laureatom konkursów biblijnych oraz wiedzy o Janie Pawle II. Uroczyste gale miały miejsce w Sali Królewskiej Domu Arcybiskupów Krakowskich

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów biblijnych

Jako pierwsza odbyła się gala uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wzięło w niej udział 15 laureatów Olimpiady Teologii Katolickiej Szkół Ponadpodstawowych oraz 29 laureatów Biblijnego Konkursu „Dzieje Przymierza” dla klas III gimnazjum.

Na początku ks. dr Andrzej Kielian dyrektor wydziału katechetycznego kurii metropolitalnej w Krakowie podziękował opiekunom i organizatorom konkursów biblijnych. Stwierdził, że umiejętności nabyte przez uczniów to przede wszystkim inwestycja w siebie, z której mogą być dumni.  Powitał zaproszonych gości: metropolitę krakowskiego, abpa Marka Jędraszewskiego, Małopolskiego Kuratoria Oświaty – Barbarę Nowak, Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego – Dorotę Skwarek, ks. Roberta Dytko – reprezentanta Wydziału Katechetycznego, wizytatorów Kuratorium Oświaty, Wydziału Katechetycznego, opiekunów oraz nauczycieli.

Kurator Oświaty stwierdziła, że przebywanie w Sali Królewskiej Pałacu Arcybiskupów sprawia, że myśli wszystkich zwracają się ku św. Janowi Pawłowi II, ponieważ z tego miejsca wychodził on do młodych. Poprosiła, by laureaci pielęgnowali w sobie ducha papieża Polaka oraz byli odważnymi wyznawcami wiary. Podziękowała również rodzicom i nauczycielom, którzy pracują z młodzieżą.

Arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że sala w której znajdują się zebrani nazywa się „Salą Królewską”. Zadał zgromadzonym pytanie kim są królowie, których podobizny umieszczono na ścianach. Stwierdził, że Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że dzieje Polski są niezwykłe, ponieważ jej historia rozpoczęła się od chrztu. Dynastie królewskie, które rządziły krajem wskazują, że Polska zawsze była otwarta na Europę. Metropolita powiedział, że młodzi ludzie poznają spuściznę, którą stanowią chrześcijańskie korzenie ojczyzny. – Za głębokie, szerokie patrzenie na Polskę, naszą historię i wiarę bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję Wam, waszym wychowawcom i nauczycielom, wszystkim którzy Was poprzez swój wysiłek doprowadzili do dzisiejszego spotkania. to bardzo ważne by mieć szerokie spojrzenie na nas samych, by bez tego nie potrafimy się zrozumieć. To jest to, o czym mówił na Palcu Zwycięstwa Jan Paweł II – dodał. Poprosił, by młodzi ludzie trwali w tradycji, która jest zbudowana na Chrystusie.

Ksiądz Andrzej Wciślak odpowiedzialny za organizację Olimpiady Teologii Katolickiej powiedział, że XXIX olimpiada przebiegała pod hasłem „Św. Jacek – wzór ewangelizacji”. We wszystkich etapach brało w niej udział ponad 10 tys. uczniów, w Archidiecezji Karkowskiej do etapu szkolnego przystąpiło  349 uczniów z 54 szkół. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się 101 uczniów, a do ogólnopolskiego – 89. Laureatami etapu diecezjalnego zostały następujące osoby:

Zięba Klaudia (II LO Kraków),
Lichosyt Karolina (ZS Lipnica Wielka),
Trojanowski Adrian (I LO Chrzanów),
Urbańczyk Monika (III LO Kraków),
Korpak Patryk (ZS Ekonomicznych nr 2 Kraków),
Gabryś Kacper (V LO Kraków), OZGA Karol (I LO Kraków),
Kuś Filip (II LO Kraków), TRUSZCZYŃSKI Jan (Katolickie LO Skawina),
Migduła Jan (I LO Kraków),
Spólnik Anna (Katolickie LO Skawina),
Gil Patrycja (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Wadowice), Natanek Dominika (XV LO Kraków), Omylak Patryk (ZS Ogólnokształcących nr 1 Nowy Targ), Proszkowiec Maria (I LO Myślenice).

Odpowiedzialnymi za organizację Biblijnego Konkursu „Dzieje Przymierza” dla klas III gimnazjum byli ks. Piotr Sobala oraz Ewa Kantyka, która powiedziała, że w etapie szkolnym wzięło udział 709 uczniów, do rejonowego zakwalifikowało się 92 uczestników, a wojewódzkiego 39 uczniów. Finalistami zostało 10 uczniów z małopolskich szkół. Laureaci Biblijnego Konkursu „Dzieje Przymierza”:

Bargiel Kacper (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Białce),
Bartecki Karol (Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie),
Brzana Wiktoria (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej),
Drabik Emilia (Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej),
Dyrcz Joanna (Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim),
Gieracki Łukasz (Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie),
Górny Kamila (XLIV Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie),
Górszczyk Agnieszka (Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach),
Grabińska Aleksandra (XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie),
Grad Makary (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Monte Cassino w Kętach),
Huza Martyna (Szkoła Podstawowa im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy),
Kluska Magdalena (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Rabce – Zdroju),
Koryczan Weronika (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini),
Kowalczyk Jan (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach),
Lubera Paulina (Szkoła Podstawowa nr 23 w Tarnowie – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie),
Nawara Weronika (Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej),
Palacz Dorota (Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach),
Paliś Dominik (Szkoła Podstawowa nr 149 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie),
Pałka Aleksandra (Szkoła Podstawowa im. Edwarda Kleszczyńskiego w Radziemicach),
Piechura Julia (Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej),
Piszczek Natalia (Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gródku nad Dunajcem),
Skupień Patrycja (Szkoła Podstawowa nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie),
Stasik Paweł (Zespół Szkół w Makowie Podhalańskim),
Szaflarska Marta (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 148 im. Polskich Noblistów w Krakowie),
Ślaga Edyta (Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kasinie Wielkiej),
Trzupek Artur (Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach),
Wędrychowicz Joanna (XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie),
Wojnicka Weronika (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie),
Wontorczyk Ewelina (Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Małej).

Galę wręczenia nagród za konkursy biblijne uczniów klas szkół podstawowych rozpoczął ks. dr Kielian stwierdzając, że poziom był bardzo wysoki, ale wyrównany bez względu na rocznik. Powiedział, że w tej sali znajduje się okno, z którego kolejni papieże wygłaszali swe słowa do zebranych.

Za Biblijny Konkurs Tematyczny „Z Dobrą Nowiną przez życie” odpowiedzialną była Marzena Bąk oraz ks. Albert Wołkiewicz, i ks. Robert Dytko.

Kurator Oświaty serdecznie podziękowała za udział młodych ludzi w tym pięknym konkursie. Powiedziała, że chłonąc atmosferę wyjątkowej sali, w której znajdują się zebrani należy przypominać sobie o dorobku Jana Pawła II i wracać do jego słów. Podkreśliła, że papież jest prawdziwym autorytetem, o który warto się oprzeć i brać z niego przykład, by znaleźć się w niebie. Stwierdziła, że z okazji zbliżającej się setnej rocznicy jego urodzin należy pomyśleć o jakimś darze dla niego. Podziękowała także opiekunom i nauczycielom.

Arcybiskup powiedział, że wszystkie drogi życiowe mają prowadzić do nieba. By do niego dotrzeć, należy zgłębiać Chrystusową Ewangelię i tak jak uczestnicy konkursu pochylać się nad nią. Metropolita stwierdził, że wszyscy zebrani znajdują się w wyjątkowej sali, z której przemawiali kolejni papieże. Życzył młodym by mogli kiedyś zobaczyć Ziemię Świętą i miejsce, z którego Jezus wygłosił błogosławieństwa. Podziękował laureatom za udział w konkursie i pogratulował wyników.

Marzena Bąk przybliżyła szczegóły dotyczące konkursu, podkreślając że dzięki niemu nad Ewangelią pochylają się nie tylko uczniowie, ale całe rodziny. Cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem: w etapie szkolnym wzięło udział 5502 uczniów, rejonowym –2182, wojewódzkim – 151. Laureaci Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z Dobrą Nowiną przez życie”:

Bałos Katarzyna (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnówce),
Brodzik Mateusz (Szkoła Podstawowa nr 47 im. S. Czarnieckiego w Krakowie),
Bukowiec Małgorzata (Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznej),
Bułat Oliwia (Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Oleśnie),
Byczek Daria (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Skawinie),
Chobot Piotr (Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Podstolicach),
Ciężadło Marcin (Szkoła Podstawowa nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Kopernika w Tarnowie),
Doll Gabriel (Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sidzinie),
Drabik Rafał (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej),
Dziadoń Daria (Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Słopnicach),
Franczak Klaudia (Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Słopnicach),
Gołda Jakub (Szkoła Podstawowa im. S. Emilii Podoskiej w Grajowie),
Gonciarz Marcin (Szkoła Podstawowa im. Ojca Piotra Palucha w Skomielnej Czarnej),
Grądziel Karolina (Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. bł. Laury Vicuna w Krakowie),
Janek Michał (Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stanisława Wyspiańskiego w Skawinie),
Jasek Gabriela (Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego Pallottiego w Krakowie przy Zespole Szkół Pallotyńskich),
Kordula Magdalena (Szkoła Podstawowa w Trzemeśni),
Korzeń Aleksandra (Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Staszkówce),
Kozioł Emilia (Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Podstolicach),
Lach Natalia (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Prałata Henryka Znamirowskiego w Stryszawie),
Listek Magdalena (Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej w Krakowie),
Łagosz Stanisław (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wołowicach),
Marek Patrycja (Szkoła Podstawowa w Juszczynie),
Mikołajczyk Marek (Szkoła Podstawowa im. ks. prof. J. Tischnera w Ochotnicy Dolnej – Skrodne),
Mikrut Marlena (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 w Krakowie),
Miłkowska Maria (Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach),
Młynarczyk Natalia (Szkoła Podstawowa nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Krakowie),
Odój Anna (Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu),
Ogar Amelia (Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach),
Ogórek Natalia (Szkoła Podstawowa w Rojówce),
Ostrowska Laura (Szkoła Podstawowa nr 160 Zgromadzenia Sióstr Augustianek w Krakowie),
Pawłowski Stanisław (Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku),
Pindral Aleksandra (Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Tarnowie),
Piszczek Bartłomiej (Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Libertowie),
Pławecka Barbara (Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Korczaka w Laskowej),
Polak Małgorzata (Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem),
Poręba Emilia (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy),
Prokop Aleksander (Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Bobowej),
Ptaszkowska Joanna (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliana Tuwima w Kasince Małej),
Sitek Agnieszka (Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu),
Sokołowska Wiktoria (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Tarnowie),
Sroczyński Jakub (Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zatorze),
Stasik Joanna (Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Makowie Podhalańskim),
Szwala Natalia (Szkoła Podstawowa w Głębokiem),
Szymański Artur (Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu),
Święs Anna (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąclowej),
Ubik Andrzej (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, Szkoła Podstawowa nr 24 w Krakowie),
Unkiewicz Zuzanna (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni),
Wędrychowicz Katarzyna (Szkoła Podstawowa nr 53 im. J. H. Dąbrowskiego w Krakowie),
Wiecheć Adrianna (Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu),
Wziątek Maciej (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej),
Zagajska Anna Rita (Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów w Nowym Sączu),
Zakrzewski Antoni (Szkoła Podstawowa nr 50 im. W. Tetmajera w Krakowie),
Zembal Martyna (Szkoła Podstawowa nr 2 im. 12 Pułku Piechoty w Spytkowicach),
Zielińska Anita (Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiegow Nowym Sączu),
Zielińska Karolina (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Miłkowej).

Podczas kolejnej gali wręczenia nagród Kurator Oświaty wyraziła swą wielką radość z powodu obecności młodych ludzi w sali, w której nadal jest duch papieża Polaka. Podziękowała i pogratulowała uczestnikom oraz opiekunom.

Arcybiskup powiedział, że przyjął wszystkich zebranych w tej sali z której przemawiał Jan Paweł II. Podkreślił, że konkursy w których uczniowie brali udział zbliżają ich do nauczania Chrystusa i  Jana Pawła II. Pogratulował laureatom i opiekunom, życząc wszystkiego dobrego w dalszym zdążaniu za Jezusem.

Ks. Janusz Grodecki, odpowiedzialny za organizację Konkursu Biblijnego ze znajomości Ewangelii wg św. Marka dla szkół specjalnych podziękował wszystkim za udział i przedstawił listę laureatów:

Kategoria Szkoły podstawowe i Gimnazja:

Adam Szczepaniec – ZPSW Nowy Targ,
Marika Janik – SOSW Skawina,
Julia Fura – SOSW nr 6 Kraków.

Kategoria Szkoły ponadgimnazjalne:

Wiktor Stefański – SOSW Skawina,
Mirosław Kaleciak – Szk. Branżowa Nowy Targ,
Rafał Dyl – ZSS nr 14 Kraków.

Lista laureatów w konkursie plastycznym „Sakramenty święte”:

Kategoria 0- III

Natalia Wąsik (SOSW Kalwaria Z.),
Bartosz Wardęga (ZSS nr 4 Kraków).

Kategoria: IV-VI

Katarzyna Sulka (ZPSWO Nowy Targ),
Piotr Pieczonka (SOSW Kalwaria Z.).

Kategoria: VII-VIII

Jakub Drabik (Centrum Autyzmu – Kraków),
Eryk Pacyga (ZPSWO Nowy Targ).

Kategoria: gimnazjum

Sebastian Serwin (ZSS Wadowice),
Klaudia Przytuła (SOSW Kalwaria Z.)

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

Dariusz Stawarz (ZSS nr 6 Kraków),
Daria Sajdak (SOSW Kalwaria Z).

Przewodnicząca konkursów dotyczących osoby papieża Jana Pawła II, Grażyna Samborek przedstawiła ich wyniki:

Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II:

Katarzyna Serwońska (Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach),
Aneta Potyrała (Zespół  Szkolno – Przedszkolny w Rożnowicach),
Aleksandra Świetlak (Szkoła Podstawowa  nr 2 w Zubrzycy Górnej),
Urszula Woźniak (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie),
Kinga Kaim (Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach),
Filip Wojtanowski( Prywatne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Noblistów Polskich w Krakowie),
Natalia Pieprzyca (Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
Dominika Waś (Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach)
Emilia Kruszec (Ośrodek Kształcenia Zawodowego ZDZ w Miechowie)
Wiktoria Oleksy (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie)
Iwona Piekarz(Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Olszynach).

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II”:

Ochman Mikołaj (Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Stanisławiu Górnym),
Korczyńska Zuzanna (Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stróżach),
Pająk Zuzanna (Zespół Szkól Samorządowych w Roczynach),
Myrdko Karolina (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu),
Paś Natalia (Szkoła Podstawowa w Jabłonce-Bory).

Ksiądz Sławomir Kowalski, odpowiedzialny za organizację Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II „Nie bójcie się przygarnąć Chrystusa”, przedstawił jego wyniki:

Antoni Zakrzewski (Szkoła Podstawowa nr 50 im. Włodzimierza Tetmajera),
Światłoń Oliwia Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach),
Bobak Mateusz (Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie),
Krajewska Arleta (Szkoła Podstawowa nr 78 w Krakowie),
Gaczorek Kinga (Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Leńczach),

Wszystkie gale wręczenia nagród zakończono wspólną modlitwą dziękczynną oraz uroczystym błogosławieństwem metropolity.

FOTORELACJA

Justyna Tyrka | Archidiecezja Krakowska
Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska
Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska

Wręczenie nagród w Konkursie Biblijnym | Abp Marek Jędraszewski, 20.05.2018 r.

ZOBACZ TAKŻE