STRONA GŁÓWNA / AKTUALNOŚCI / W KOŚCIELE ROZWIJA SIĘ BOŻE ŻYCIE – POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W BĘCZARCE

W Kościele rozwija się Boże życie – Poświęcenie Kościoła w Bęczarce

Na przekór współczesnym czasom, wznosiliście i upiększaliście Boży Dom. Dziękujemy dziś za to Bogu i prosimy, by nie ustawała wasza wiara i pogłębiała się wasza miłość. - mówił arcybiskup Marek Jędraszewski podczas Mszy św. z poświęceniem kościoła w Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Bęczarce.
Arcybiskup rozpoczął homilię od skomentowania wydarzeń ze Starego Testamentu, kiedy Izraelici wrócili do swoich domów po długim czasie niewoli babilońskiej. Przed narodem wybranym stanęły trzy zadania: odbudowanie zniszczonej świątyni, wzniesienie murów obronnych i duchowy zwrot do Boga. Metropolita przywołał postać kapłana Ezdrasza, który przypomniał narodowi wybranemu jego historię i Bożą obecność w ich życiu. Izraelici poczuli w sobie siłę i zrozumieli, że muszą powrócić do wskazań Dekalogu.

– Od tego dnia kształtował się duch judaizmu, który kazał oczekiwać upragnionego i zapowiedzianego przez proroków Mesjasza.

Arcybiskup podkreślił, że słowa odczytanej podczas Liturgii Ewangelii jeszcze głębiej odsłaniają fundament ludzkiego życia, którym jest Jezus Chrystus. Dodał, że wyznanie Piotra: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” wykracza poza ramy zmysłowego doświadczania i potwierdza otwarcie się na działanie Ducha Świętego.

– Tak zaczęły się dzieje Kościoła, które trwają już dwa tysiące lat. Dzieje wyznawanej w Boga wiary, którą objawił nam Boży Syn – Jezus Chrystus.

Metropolita zwrócił uwagę, że w historię Kościoła wpisuje się parafia i świątynia w Bęczarce, zbudowana dzięki trudzie i ofiarności wielu ludzkich serc.

– Jakże nie dziękować Panu Bogu za wszystkich ofiarnych ludzi, którzy przyczynili się do tej wspaniałej historii ostatnich trzydziestu lat (…) Dziękujmy za wiarę tych, którzy dla Boga byli w stanie oddać tak wiele.

Zaznaczył, że uroczystość poświęcenia świątyni jest okazją do dziękczynienia za miłość Stwórcy i świadectwem tego, że Kościół jest żywą wspólnotą, w której rozwija się Boże życie.

– Jest to potrzebne zwłaszcza dziś, kiedy uświadamiamy sobie, że wiele krajów w Europie, które kiedyś szczyciły się swoimi wspaniałymi chrześcijańskimi korzeniami, chce zapomnieć o swojej wierze i wyprzeć ją ze swojej świadomości.

Kończąc homilię, metropolita prosił, aby wspólnota parafialna – czerpiąc z życia sakramentalnego i umacniając się Bożym słowem – stała się na wzór pierwszych chrześcijan „współobywatelami świętych i domownikami Boga”.

– Trwajcie w wierze, pogłębiajcie miłość, umacniajcie nadzieję!

Starania o wybudowanie w Bęczarce świątyni podjęto już w 1986 roku dzięki działalności ks. Antoniego Magiery. Trzy lata później, uzyskano wszystkie potrzebne pozwolenia. Józefa i Stanisław Leśniakowie ofiarowali pod budowę działkę, którą powiększono o część posesji Zofii i Józefa Kaliszów oraz Danuty i Józefa Małotów. 24 września 1989 roku, ks. biskup Albin Małysiak poświęcił kamień węgielny, a pierwsze Msze św. i nabożeństwa zaczęto sprawować w 1992 roku. Kardynał Stanisław Dziwisz dekretem z 19 listopada 2008 roku erygował Parafię Matki Bożej Częstochowskiej w Bęczarce, mianując pierwszym proboszczem ks. mgr Stanisława Ramsa.

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska
Fot. ks. Rafał Wilkołek| Archidiecezja Krakowska

Galeria

ZOBACZ TAKŻE